Oogbescherming / R. de Groot
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Gebruik van de Veiligheidsbril
Introductie

Deze Toolbox beschrijft de regels die we met elkaar afspreken ten aanzien van het verkrijgen en gebruiken van de Veiligheidsbril op de projecten. Ons beleid is dat iedereen op de projecten beschikt over een goede veiligheidsbril en gebruikt wanneer er gezien de werkzaamheden gevaar bestaat voor oogletsel.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het is onmogelijk alle omstandigheden te beschrijven wanneer de veiligheidsbril opgezet moet worden. Wel geven we een aantal voorbeelden. Hierbij moet je denken aan:

 • Daar waar het staat aangegeven op machines of te verwerken producten met het pictogram;
 • Bij hak-, breek-, boor-, zaag, slijp- en/of freeswerkzaamheden;
 • Timmerwerkzaamheden;
 • Betonwerkzaamheden zoals aanbrengen ontkistingsolie, storten, trillen, afwerken, afspuiten;
 • Werkzaamheden boven het hoofd;
 • Indien in de directe nabijheid van uw werkplek bovenstaande werkzaamheden plaatsvinden.

Daarnaast zijn er situaties waarbij de veiligheidsbril goed kan functioneren om irritatie aan de ogen te voorkomen zoals rondwaaiend grof stof of werkzaamheden met glaswol/steenwol. Waarschijnlijk zijn nog meer situaties die het opzetten van de veiligheidsbril noodzakelijk maken. Neem je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen ogen en zet hem op dat moment dan ook op!
Maatregelen > Wat moet je doen?

De veiligheidsbril dient ter bescherming van de ogen tegen afspattende en/of rondvliegende deeltjes van materialen. Wanneer draag je de veiligheidsbril?: 

 • In elke werkomgeving waar er een risico bestaat op splinters of waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is een veiligheidsbril sowieso verplicht. Dit is ook te zien aan de aanwezige stickers op locatie. 
 • Wanneer er een oogbescherming sticker is geplaatst (op bijvoorbeeld gereedschap), is het verplicht om een veiligheidsbril te dragen. 

Een veiligheidsbril beschermt je tegen:
 • frontaal aankomende deeltjes;
 • van de zijkant aankomende deeltjes;
 • van onder aankomende deeltjes;
 • van boven aankomende deeltjes.

Zorg ervoor dat de veiligheidsbril nauw aansluit op je gezicht zodat rondspattende deeltjes niet alsnog in je ogen kunnen komen.

Andere soorten oogbescherming:

 • Ruimzichtbrillen;
 • Gelaatschermen;
 • Lasbrillen-/kappen;
 • Half-/ volgelaatsmasker;
 • Overzetbril*.

*Indien je (nog) geen veiligheidsbril op sterkte hebt kun je de overzetbril gebruiken, ook worden deze overzetbrillen uitgedeeld aan bijvoorbeeld brildragende bezoekers.

Zorg ervoor dat je beschikt over de juiste veiligheidsbril.


Ben je zelf brildragend? Dan krijg je van Dura Vermeer een geslepen veiligheidsbril met een correctie gelijk aan je privé-bril. Dan verwissel je aan het begin van de werkdag je privé bril om voor de veiligheidsbril. Zo bescherm je je ogen optimaal en ook je privé eigendommen raken niet onnodig beschadigd. Aan de bril mogen geen aanpassingen worden gedaan zoals het verwijderen van de zijkapjes!

Ben je zelf niet brildragend of draag je contactlenzen? Dan krijg je van Dura Vermeer een standaard veiligheidsbril. De veiligheidsbril voldoet aan de normen en eisen die daaraan gesteld worden. 

  Discussie > En de andere personen op de bouwplaats?

  Daar kunnen we kort en krachtig een antwoord op geven. Bovenstaande maatregel is ook van kracht voor de opdrachtnemers. Dit is gecommuniceerd. Het niet voldoen aan de afspraken betekent dat het sanctiebeleid in werking zal treden.

  Tips > Voor meer informatie

  Beschik je niet over een goede veiligheidsbril? Neem dan direct contact op met je werkgever en vraag erom!