RvNK / R. van Nikkelen Kuijper
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Helmdraagplicht
Introductie

Bij Dura Vermeer geldt een algehele helmdraagplicht op bouwplaatsen, bouwlocaties, productielocaties en werven (inclusief magazijnen/opslaglocaties). Dit betreft dus alle plaatsen of terreinen waar iets gebouwd of aangelegd wordt. In de bouwketen en gesloten bedieningsruimten van (groot) materieel ( cabine vrachtwagen of shovel ) zijn hiervan uitgesloten.

Er is geen draagplicht van de veiligheidshelm binnen de beschermmiddelen vrije zone. Deze zone is herkenbaar door een duidelijke markering en is een afgezet. De zone is meestal in directe nabijheid van de schaftketen of units en sluit direct aan op de openbare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een weg / voetpad / parkeerterrein e.d..  

                                                                


Waarom een algehele helmdraagplicht?

Veiligheidshelmen worden gedragen wanneer in een arbeidssituatie of werkomgeving gevaar bestaat voor hoofdverwondingen door vallende, omvallende, wegvliegende, wegspattende voorwerpen of stoten van hoofd.

Binnen Dura Vermeer hebben we de volgende speerpunten met betrekking tot de helmdraagplicht:

  • Persoonlijke veiligheid staat binnen Dura Vermeer voorop en het gebruik van beschermmiddelen is daar onlosmakelijk aan verbonden.
  • Een eenduidig PBM beleid hoort bij een professioneel opererende onderneming.
  • Dura Vermeer is als werkgever wettelijk verplicht om toe te zien op het gebruiken en dragen van beschermingsmiddelen.
  • Diverse opdrachtgevers verscherpen hun PBM beleid. Dura Vermeer wil hier proactief bij aansluiten.
  • Dura Vermeer kent een goede kledingregeling voor de standaard beschermingsmiddelen, zoals de veiligheidshelm. Verbruiksartikelen kunnen altijd via de uitvoerder aangevraagd worden.
Toepassing

De helmdraagplicht is van toepassing op alle medewerkers van Dura Vermeer, haar opdrachtnemers (leveranciers/onderaannemers), zzp'ers, opdrachtgevers, gasten en adviseurs op de bouwplaatsen, bouwlocaties, werven en productielocaties. We maken hierin geen onderscheid.

In alle andere gevallen wordt de helmdraagplicht bepaald op basis van de aanwezige risico's en de regels van de opdrachtgever.


Het informatiebord, dat bij Dura Vermeer Materieel beschikbaar is, bevat meerdere verplichte beschermingsmiddelen voor een bouwplaats.

Andere beschermingsmiddelen zijn verplicht afhankelijk van de risico's bij de uit te voeren werkzaamheden, denk hierbij aan bijvoorbeeld adembescherming, oogbescherming, gehoorbescherming, gelaatbescherming, valbescherming.


Levensduur van een helm

Een veiligheidshelm verliest na enige tijd zijn beschermende werking. Dit komt vooral door blootstelling aan UV licht van de zon, waardoor de veiligheidshelm brosser wordt. Bij Dura Vermeer hanteren we, gerekend vanaf de productiedatum, een maximale levensduur van 4 jaar voor een veiligheidshelm De productiedatum van de veiligheidshelm is in een rozet terugvinden aan de binnenzijde van de veiligheidshelm (zie foto van de klep). Betreffende de Veiligheidshelm JSP EVOLite CR2 uit ons kledingpakket.

Het plegen van onderhoud verlengd de levensduur van de veiligheidshelm dat de gestelde uiterste gebruiksdatum. Regelmatige inspectie van de veiligheidshelm is noodzakelijk om een goede werking van de veiligheidshelm bij een calamiteit te garanderen.

Dura Vermeer heeft daarom voor haar medewerkers bepaald dat de levensduur maximaal 4 jaar bedraagt. Betreffende de Veiligheidshelm JSP EVOLite CR2 uit ons kledingpakket.

Jaarlijks vraagt Dura Vermeer aan haar productiemedewerkers bij het bestellen van werkkleding om ook de veiligheidshelm te beoordelen en bij het vertonen van een gebrek of bij ouderdom de veiligheidshelm te vervangen.

Om hygiënisch verantwoord de veiligheidshelm te gebruiken kan de zweetband vervangen en gewassen worden.

Medische beperkingen

Indien sprake is van medische beperkingen dient dit door middel van een doktersverklaring onderbouwd te worden. In dat geval wordt er een aangepaste veiligheidshelm verstrekt. Indien dit niet mogelijk is, wordt ander werk aangeboden! Onder geen beding wordt het werken zonder veiligheidshelm, op grond van een medische beperkingen toegestaan.

Tips > Voor meer informatie

Vergeet niet bij het bestellen van een nieuwe helm ook een nieuwe SOS sticker te bestellen. Deze direct invullen en op de veiligheidshelm plakken.

Ben je in het bezit van een geldig BHV certificaat, plak dan een BHV stikker op de veiligheidshelm.

Is de helm een keer van grotere hoogte gevallen of is er een keertje iets op gevallen waardoor beschadiging is opgetreden? Vervang hem dan!