Handbescherming / M.Briaire
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Pak jij de (juiste) handschoen op ?
Introductie

Snijwonden en puncties, verstuikingen, overbelasting, breuken en chemische en thermische brandwonden zijn de meest voorkomende soorten handletsel op het werk

Voor de handen (en de onderarm) zijn veiligheidshandschoenen in veel gevallen een effectief persoonlijk beschermingsmiddel. Ze houden niet alleen de huid schoon en voorkomen verontreiniging, maar beschermen ook tegen chemische brandwonden, snijwonden, verminkingen, puncties, warmte en kou.

Handen (huid) zijn extra kwetsbaar bij het gebruik van bepaalde gereedschappen, in bepaalde omstandigheden en/of bij het werken met gevaarlijke stoffen. De huid is een belangrijk orgaan. Het beschermt het lichaam tegen slechte invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld bacteriën, virussen en chemische producten. Het is daarom belangrijk om beschadigingen van de huid te voorkomen.

Beschadiging van de huid kan op twee manieren plaatsvinden:

  • Directe beschadiging en letsel (snijden, schaven, prikken verbranden, irritatie);
  • Huidaandoeningen (eczeem, allergie, roodheid, uitdroging).

Met de juiste handbescherming voorkom je een aangetaste huid en beschadigde vingers.

Maar waar moet je op letten bij het kiezen van handbescherming? Juist hierover gaat deze toolbox.

Risico's > Letsel en directe huidbeschadiging

Bij het werken met machines en gereedschappen kan iemand zich:

  •  Snijden;
  •  Schaven;
  •  Prikken;
  •  Stoten.

Ook bij het hanteren van ruwe materialen, zoals stenen, kabels, hout, beton, kan de huid beschadigd raken. 

Dat geldt ook voor materialen als glas- en/of  steenwol, die kunnen de huid irriteren. 

Chemische producten kunnen een direct schadelijk effect hebben, zoals bijvoorbeeld zuren en logen, vetten of oliën maar ook cement of PUR schuim.

Iemand kan te maken krijgen met hete of koude onderdelen ,die voor verbranding of bevriezing kunnen zorgen. 

Allereerst zijn er zes normeringen voor handbescherming, waaronder werkhandschoenen. Deze normeringen zijn vastgelegd om ervoor te zorgen dat werkhandschoenen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Op de rug van je handschoen staan allerlei markeringen op vermeld, zoals PBM-normen, pictogram en prestatieniveau. Aan het pictogram (zie afbeelding rechts) en de EN norm-code kun je zien waar de handschoen geschikt voor is.


Laat je door alle normen op het gebied van handschoenen niet in de war brengen, want niet alle normen en testen zijn relevant voor elk toepassingsgebied.
Maatregelen > Bescherm je handen

Er bestaan geen handschoenen die tegen alle soorten tegelijk bescherming bieden. 

De meest geschikte handschoen moet worden gekozen op basis waartegen het moet beschermen. Bij de keus voor een veiligheidshandschoenen is het mechanische risico of de (gevaarlijke) stof waarmee gewerkt wordt leidend.

Raadpleeg hiervoor het veiligheidsinformatieblad / WIK uit Toxic in SAVE of het meegeleverde document van de fabrikant.  Daarnaast kan je altijd terecht bij de afdeling veiligheid voor advies.

Hou er rekening mee dat wanneer je handschoenen gebruikt als bescherming tegen (gevaarlijke) stoffen dat je vooraf bekend bent met de maximale gebruiksduur van de handschoenen voor de stoff(en)  waarmee je werkt.
Vervang de handschoenen tijdig!

Markeringen Norm EN 388

Om je handen heel te houden is het belangrijk om afhankelijk van de aanwezige gevaren de juiste handschoenen te kiezen. Een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarom van belang. Uit de risico inventarisatie blijkt dat we het meest met mechanische risico's te maken hebben zoals schuren, snijden, scheuren, perforatie en impact.