Handbescherming / S. van Tricht
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Spaar je handen en vingers
Introductie


We verrichten veel werkzaamheden met onze handen.

Het is niet verwonderlijk dat handletsel vaak voorkomt.

Maar we moeten dit wel zoveel mogelijk voorkomen!!

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Letsel aan handen wordt onder andere veroorzaakt door:

 • Beknelling;
 • Het in aanraking komen met bewegende delen van machines;
 • Snij- en brandincidenten;
 • In aanraking komen met gevaarlijke stoffen of biologische agentia. 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wees zuinig(er) op je handen!

 • Zorg er voor dat je handen niet bekneld raken bij hijswerk;
 • Wees je altijd bewust waar je, je handen plaatst bij het geleiden van een last;
 • Zorg ervoor dat je handen niet in aanraking kunnen komen met bewegende machineonderdelen;
 • Maak bij machines gebruik van benodigde voorzieningen zoals het duwhoutje bij een bouwzaag;
 • Verwijder nooit beveiligingen;
 • Vermijd in aanraking komen met gevaarlijke stoffen of biologische agentia.

Gebruik passende op het werk afgestemde handschoenen.

 • Draag altijd handsschoenen bij werkzaamheden waar dit verplicht is;
 • Draag handschoenen, wanneer je met ruwe of scherpe materialen werkt;
 • Draag je juiste handschoenen, wanneer je met gevaarlijke stoffen werkt (raadpleeg hiervoor de WIK in Toxic via Save;
 • Controleer de handschoenen voor gebruik op eventuele beschadigen en verwissel op tijd;
 • Draag handschoenen, die goed passen;
 • Draag nooit handschoenen in de buurt van draaiende machines of onderdelen. Wanneer de handschoenen in de machine terechtkomen is de kans groot dat ook je handen tussen de draaiende delen terechtkomen.

Een goede handschoen:

 • Heeft een goede maat- en pasvorm;
 • Geeft extra grip;
 • Is afgestemd zijn op het type werk en de te verwerken materialen.

Kies de juiste op de werkzaamheden afgestemde handschoen.

 • Handschoenen met leren palm en een rug van weefsel zijn geschikt voor:
  • Het hanteren van scherpe, ruwe en smerige voorwerpen;
  • Zware bouwwerkzaamheden;
  • Hanteren van warme en koude voorwerpen.
 • Leren handschoenen zijn geschikt voor lassen en snijden.
 • Rubberen handschoenen zijn geschikt voor het werken met chemicaliën, oplosmiddelen of andere agressieve, vervuilde en giftige (vloei-)stoffen, die de huid kunnen irriteren.
 • Handschoenen van textiel zijn geschikt voor het hanteren van lichte voorwerpen en om te voorkomen dat huidvet op het materiaal komt (bijv. armaturen).
 • Snijweerstandbestendige handschoenen: handschoenen zijn beter bestand tegen scherpe voorwerpen.
 • Tril-absorberende handschoenen: handschoenen hebben trilling-absorberende eigenschappen. Deze verminderen de kans op overbelasting van je handen als gevolg van de trillingen door bijvoorbeeld hak-/sloopwerk of werken met pneumatisch aangedreven gereedschap.

Dit zijn enkele voorbeelden van de verschillende types handschoenen en bijbehorende eigenschappen, zorg er voor dat je de juiste handschoen kiest voor je werkzaamheden. 

Handschoenen zijn een wellicht onderschat persoonlijk beschermingsmiddel.

 • Zij worden als gebruiksvoorwerp op het project verstrekt door de uitvoerder. We zijn ons niet altijd bewust of we het juiste type gebruiken.
 • Als je met gevaarlijke stoffen werkt kun je ook Toxic in Save checken, hier staat meer informatie in over de juiste pbm's.
 • Als je twijfelt of je de juiste handschoen hebt, neem contact op met je leidinggevende, uitvoerder of veiligheidsadviseur.

Meer informatie is ook te vinden in de toolbox: Pak jij de (juiste) handschoen op?

Werkhandschoen
Lashandschoen
Vlamboog
Gevaarlijke stoffen
Snijwerkzaamheden
Tips > Voor meer informatie

https://www.abomafoon.nl/handbescherming/