S. van Tricht / S. van Tricht
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Brandvertragende kleding
Introductie

Deze toolbox gaat over brandvertragende kleding, een van de maatregelen, nodig om brandgevaarlijke werkzaamheden veilig uit te voeren. Ook de aanwezigheid van brandblussers, eventueel een brandwacht, eventuele werkvergunningen en overige PBM’s zijn hierbij natuurlijk van belang. Daarnaast is het belangrijk op de hoogte te zijn van de BHV-organisatie en de vluchtwegen te kennen.

Op onze projecten worden regelmatig las-, slijp-, en snijwerkzaamheden uitgevoerd. Blootstelling aan staalsplinters, vonken, vlammen, lasspatten, gasdampen en hitte die bij deze werkzaamheden vrijkomen is niet gezond. We moeten onszelf en elkaar beschermen tegen de veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt.

Aan medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren wordt brandvertragende kleding verstrekt. Zij zijn verplicht deze kleding dragen. Medewerkers die deze werkzaamheden incidenteel uitvoeren kunnen gebruik maken van een op het project beschikbare brandschort of overall.?

Omdat wij brandgevaarlijke activiteiten niet zien als werkzaamheden die onze eigen medewerkers standaard uitvoeren is niet standaard gekozen voor een brandvertragend kledingpakket. Indien in de praktijk blijkt dat dit gezien de werkzaamheden wel wenselijk is, wordt brandvertragende kleding aan de betreffende medewerker beschikbaar gesteld.

Soms zijn wij te gast op industriële projecten, waar gezien de aanwezige materialen of activiteiten een verhoogd risico op brandgevaar bestaat. Op deze projecten is over het algemeen, ook indien onze eigen werkzaamheden hier geen aanleiding toe geven, het dragen van brandvertragende kleding verplicht. Wij volgen deze verplichting, verstrekken de juiste middelen aan eigen medewerkers en zien toe op het juiste gebruik.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bedenk je vooraf dat brand kan leiden tot ernstig letsel. Wanneer je de verkeerde kleding draagt die vlam vat of smelt kunnen de gevolgen groot zijn. Dat moeten we voorkomen.

Brandwonden en brandplekken kunnen ontstaan door blootstelling aan:

 • Vlammen;
 • Vonken;
 • Lasspatten;
 • Hete voorwerpen (bitumen, asfalt, stoomleiding);
 • Contact met gesmolten metaaldelen.

Deze risico's zijn aanwezig bij:


Maatregelen > Wat moet je doen?

Denk bij brandgevaarlijke werkzaamheden niet alleen aan jezelf,

 • Denk ook aan je collega die je niet wilt blootstellen aan de risico’s van jouw werkzaamheden.
 • Denk ook aan de kwaliteit van constructies in de nabijheid van de werkzaamheden. Slijp bijvoorbeeld niet in de directe nabijheid van rvs of andere kwetsbare of brandgevoelige materialen. 

Brandvertragende werkkleding is niet met het doel gemaakt om mensen zo lang mogelijk in een gevaarlijke situatie te kunnen laten werken. Het moet er voor zorgen dat gevaarlijke situaties kunnen worden voorkomen. Deze kleding isoleert niet, maar zorgt er juist voor dat er gereageerd kan worden op warmteprikkels uit de omgeving. Deze prikkels zorgen ervoor dat gevaarlijke situaties op tijd kunnen worden waargenomen, herkend en ontvlucht. Brandwonden kunnen zo worden voorkomen.

 • Draag bij brandgevaarlijke werkzaamheden brandvertragende kleding.
 • Draag brandvertragende handschoenen.
 • Zorg dat de kleding je lichaam goed bedekt. (dit voorkomt dat spatten, vonken of vlammen via de mouwen of kraag binnen dringen).
 • Maak gebruik van brandvertragende kleding die beschermt tegen hitte, vlammen en vonken die vrijkomen bij las-, snij,- en slijpwerkzaamheden. De kleding leidt elektrostatische ladingen af en voorkomt dat vonken ontstaan die brand en/of explosies veroorzaken.
 • Neem bij vragen contact op met je kledingcoördinator, hij/zij heeft contact met onze leverancier Intersafe Groeneveld en kan je adviseren.
 • Sluit de kleding volledig tijdens het dragen. Dit voorkomt dat vonken, vlammen en spatten de kleding binnendringen.
 • Zorg ervoor dat er voldoende overlap is tussen jas en broek.

Aanvullende beschermingsmiddelen:

 • Brandblusser;
 • Gelaatsscherm/laskap;
 • Brandwerende handschoenen;
 • Branddeken;
 • Veiligheidsschoenen;
 • Gehoorbescherming;
 • Haakse slijper is voorzien van beschermkap;
 • Afzuiging van giftige gassen;
 • Eventuele werkvergunning;
 • Brandwacht.