R. de Groot / R. de Groot
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Gebruik van de Veiligheidsbril
Introductie

Deze Toolbox beschrijft de regels die we met elkaar afspreken ten aanzien van het verkrijgen en gebruiken van de Veiligheidsbril op de projecten. Ons beleid is dat iedereen op de projecten beschikt over een goede veiligheidsbril en gebruikt wanneer er gezien de werkzaamheden gevaar bestaat voor oogletsel.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het is onmogelijk alle omstandigheden te beschrijven wanneer de veiligheidsbril opgezet moet worden. Wel geven we een aantal voorbeelden. Hierbij moet je denken aan:

  • Daar waar het staat aangegeven op machines of te verwerken producten met het pictogram.
  • Bij hak-, breek-, boor-, zaag, slijp- en/of freeswerkzaamheden.
  • Timmerwerkzaamheden
  • Betonwerkzaamheden zoals aanbrengen ontkistingsolie, storten, trillen, afwerken, afspuiten
  • Werkzaamheden boven het hoofd
  • Indien in de directe nabijheid van uw werkplek bovenstaande werkzaamheden plaatsvinden.

Daarnaast zijn er situaties waarbij de veiligheidsbril goed kan functioneren om irritatie aan de ogen te voorkomen zoals rondwaaiend grof stof of werkzaamheden met glaswol/steenwol. Waarschijnlijk zijn nog meer situaties die het opzetten van de veiligheidsbril noodzakelijk maken. Neem je eigen verantwoordelijkheid voor je eigen ogen en zet hem op dat moment dan ook op!
Maatregelen > Wat moet je doen?

Zorg ervoor dat je beschikt over een veiligheidsbril.
Ben je zelf brildragend? Dan krijg je van Dura Vermeer een geslepen veiligheidsbril met een correctie gelijk aan je privé-bril. Ben je zelf niet brildragend of draag je contactlenzen? Dan krijg je van Dura Vermeer een standaard veiligheidsbril. De veiligheidsbril voldoet aan de normen en eisen die daaraan gesteld worden. Aan de bril mogen daarom dus geen aanpassingen gedaan worden zoals het verwijderen van de zijkapjes!

Zet hem op als er gevaar is voor oogletsel
Ben je zelf brildragend? Dan verwissel je aan het begin van de werkdag je privé bril om voor de veiligheidsbril. Zo bescherm je je ogen optimaal en ook je privé eigendommen raken niet onnodig beschadigd. Ben je zelf niet brildragend of draag je contactlenzen? Dan hangt het af van de omstandigheden wanneer je de veiligheidsbril moet opzetten. Het beste is natuurlijk de bril de hele dag te dragen.

Discussie > En de andere personen op de bouwplaats?

Daar kunnen we kort en krachtig een antwoord op geven. Bovenstaande maatregel is ook van kracht voor de opdrachtnemers. Dit is gecommuniceerd. Het niet voldoen aan de afspraken betekent dat het sanctiebeleid in werking zal treden.

Tips > Voor meer informatie

Beschik je niet over een goede veiligheidsbril? Neem dan direct contact op met je werkgever en vraag erom!