A. Wigmans
04 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en veiligheidssymbolen
 >  Persoonlijke valbeveiliging
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik draag persoonlijke valbeveiliging omdat het moet.
 • Er is op dit project de juiste persoonlijke valbeveiliging aanwezig
 • Ik kijk voor de werkzaamheden plaats gaan vinden of er een veiligere manier is dan aan te lijnen.
Wat kan beter of veiliger?
Wat kan beter of veiliger?
Introductie

Veiligheidsmaatregelen moeten genomen worden bij werksituaties waarbij valgevaar bestaat en de valdiepte 2,5 meter of meer bedraagt, en als de valdiepte minder dan 2,5 meter bedraagt en er risico verhogende omstandigheden zijn . Risico verhogende omstandigheden kunnen onder andere obstakels, uitstekende delen, werken boven water, de aanwezigheid van verkeer, in beweging komende delen zijn. Een van de oorzaken van vallen van hoogte is het niet of het onjuist gebruiken van persoonlijke valbeveiliging.

Let op;                                                                                                                                                                           Aanlijnen is alleen toegestaan als op basis van een risicoinventarisatie collectieve beveiliging zoals afzettingen of randbeveiliging niet mogelijk is.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Vallen van hoogte
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Aantonen van kennis voor goed gebruik
 • Gebruiken van de juiste middelen
 • Toepassen op de juiste plek
 • Uitvoeren periodieke inspectie

Harnasgordel;

 • lees de handleiding van te voren goed door (advies oefen van te voren);
 • Zorg voor een goed passende harnasgordel (Niet te strak en niet te ruim);
 • Valkracht moet opgenomen worden door de zitband;
 • Kijk na of de gordel voorzien is van een CE markering;
 • Controleer of de gordel gekeurd is dit kun je zien aan de keuringssticker;
 • Controleer visueel altijd voor gebruik de gordel. Met name de stiksels.

Verankeringssysteem

Een harnasgordel kent een verbindingslijn en deze moet vastgezet worden aan een voldoende sterk verankeringspunt. Bij een val moet deze verankering zeker 1000kg kunnen hebben. Kijk dus goed naar een stevig verankeringspunt. Bij twijfel, niet gaan werken. Zo is een stempel geen verankeringspunt evenals de leuning van een randbeveiliging.

Hoogte verankeringspunt

Het is belangrijk, als het kan, het verankeringspunt boven je hoofd te kiezen. Hoe lager dit punt hoe verder je eerst valt voordat de val zal worden opgevangen. Een verankeringspunt op voethoogte betekent dat je je eigen lichaamslengte sowieso al valt.

Verbindingslijnen;

Gebruik tussen het verankeringssysteem en de harnasgordel statische lijnen met lijnklem.De lijnklem wordt op de gewenste plaats op de statische lijn geplaatst, waarmee het maximale werkgebied wordt bepaald.                                 Dit is een  gebiedsbegrenzingsysteem. Bij een goede instelling kan je dan niet over het valfront gaan.

In de bouw gebruikt men veelal korte verbindingslijnen in deze lijnen is standaard en valdemper opgenomen. Als alternatief wordt ook wel een valstopapparaat gebruikt hiermee is de verbindingslijn achter de gebruiker altijd op spanning.  Het risico hierbij is het pendeleffect. Loop je zijwaarts van het verankeringspunt weg en val je dan werkt de lijn als een pendel en kan je alsnog gewond raken.                                       

Nooit alleen

Werken met persoonlijke valbeveiliging doe je nooit alleen. Als je toch valt moet er iemand kunnen alarmeren en je helpen weer op de vloer te komen. Na een val moet je binnen 20 minuten gered zijn, dit omdat het harnasgordel de beenslagaders afklemt.

Hoogwerker;

Gebruik in de hoogwerker een veiligheidsgordel met korte lijn. Het is niet de bedoeling dat je op de leuning gaat staan of de werkbak op hoogte verlaat. Bij een plotselinge beweging van de werkbak zorgt de vallijn ervoor dat je altijd aan de bak vast blijft zitten.

Harnasgordel
Kortelijn met valdemper
Valstopapparaat 6.2 m
Stopchute 2.00 m

Wat u verder moet weten