11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident SOS-melding
 >  Toolbox n.a.v. ongeval met Andu bouwlift
Introductie

Afgelopen week zijn we opgeschrikt door een ernstig ongeval met dodelijke afloop bij het gebruik van een Andu bouwlift zoals geleverd door DVM. Hierbij is een persoon van hoogte naar beneden gevallen.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Andu bouwliften van Dura Vermeer kennen een opbouw waarbij per stopplaats een laad-losbordes aan de steiger is gemaakt. Deze opbouw is speciaal voor Dura Vermeer en voorkomt dat bij het openen van de laadklep deze op de voeten kan terechtkomen.

 • Het veilig openen van de liftkooi doe je door vanachter het schuifhek op de steiger de laadklep van de liftkooi te openen;
 • Pas als de laadklep is geopend en rust op het laad/los bordes open je het schuifhek op de steiger. Op deze wijze is een volledig veilige toegang vanaf de steiger tot de bouwlift ontstaan. het sluitmechanisme van de liftkooi vormt nu tevens leuningwerk.
 • Na het plaatsen van materiaal in de liftkooi stap je eerst achter het schuifhek op de steiger en sluit deze. vervolgens sluit je de laadklep van de liftkooi en je controleert of het sluitmechanisme volledig over de beugel valt.

Hoe is het dan toch misgegaan?

 • Op de ongevalslocatie is gebleken dat meerdere personen op de bouwplaats de voorgeschreven werkwijze op eigen initiatief hebben aangepast door eerst het schuifhek te openen en daarna de laadklep. Andersom dus.
 • Deze werkmethode werd gekozen omdat men de ervaring had dat de reikwijdte in combinatie met het bedienen van het sluitmechanisme te veel kracht vergde.
 • Men heeft dit niet gemeld bij het uitvoeringsteam zodat er geen maatregelen getroffen konden worden door bijvoorbeeld de lift door DVM te laten controleren/aanpassen.

Hoe het slachtoffer precies ten val gekomen is nog niet geheel duidelijk, wel is bekend dat hij het schuifhek al had geopend en het bordes heeft betreden.
Maatregelen > Wat kun je zelf doen om dit te voorkomen?

Je kan in ieder geval:

 1. Hanteer bij het laden en lossen van de bouwlift altijd alleen de voorgeschreven werkmethode.
 2. Als er als gevolg van het gebruik mankementen ontstaan zoals bijvoorbeeld een te moeizame werking van het sluitmechanisme meld dit dan dezelfde dag aan de uitvoerder.
 3. Pas nooit de voorgeschreven werkwijze aan om toch door te kunnen gaan met je werk. Als het niet veilig kan dan stop je. We herstellen eerst de onveilige situatie!
 4. Zie je dat andere de verkeerde werkwijze hanteren, spreek ze daar dan op aan en meld dit zonodig bij de uitvoerder zodat het op de dagstart besproken kan worden.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ervaren jullie het gebruik van de bouwlift?
 2. Is het sluitmechanisme van de laadklep met normale kracht te bedienen en is daarbij de sluiting volledig?
 3. Gebruiken jullie de voorgeschreven werkmethode bij het laden/lossen van de bouwlift? Waarom wel/niet?

Je mag zoveel tekst toevoegen als gewenst