Edwin Langeveld / Edwin Langeveld
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Aansluiten objecten.
Introductie

Deze toolbox gaat over het correct aansluiten van objecten. Onder objecten verstaan we in deze toolbox een wak, ATBVV-kast, rapje, spoel of relaiskast. Het gaat dan specifiek om het juist uitvoeren en goed aansluiten van de voedingskabels in/aan deze objecten.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Hierboven zijn er een tweetal voorbeelden van niet goed aangesloten objecten. Één van de risico's kan zijn dat de kabel niet goed in de trekontlasting zit waardoor deze door trillingen kan losraken met een storing in het systeem als gevolg. Een ander risico is natuurlijk dat het op een restpuntenlijst terecht komt met als gevolg dat er op een ander tijdstip terug gekomen moet worden om het te herstellen wat weer faalkosten met zich meebrengt (het moet ingepland worden en de oplevering en betalingen lopen vertraging op).

Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat kun je doen om storingen en/of faalkosten te voorkomen:

1) Kijk goed hoe de kabel aangesloten dient te worden en welke wartels je hierbij moet gebruiken.

2) Neem de tijd om de kabels goed aan te pellen en in de wartel te zetten.

3) Bespreek met de voorman/uitvoerder of het goed aangesloten is conform ISV

​​​​​​​4) gebruik het 4 ogen principe om je werk en dat van je collega te controleren.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Bekijk samen of de kabels deugdelijk en volgens het ISV zijn aangesloten.