Ben van Dam, Edwin Langeveld
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Invullen ACP/meetrapporten.
Introductie

Een ACP / meetrapport is belangrijk voor elk project. Middels een ACP / meetrapport tonen we aan dat het systeem aan de gestelde eisen / voorschriften voldoet.

Een correct ingevulde ACP / meetrapport zorgt er uiteindelijk ook voor dat de afrekening van een project kan plaats vinden.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Als een ACP / meetrapport niet volledig of juist wordt ingevuld kan het dus gebeuren dat de werkzaamheden niet opgeleverd kunnen worden, wij moeten dan weer terug om eventueel ontbrekende gegevens opnieuw te meten, dit brengt natuurlijk enorme faalkosten met zich mee.

In dit voorbeeld een foutief ingevuld meetrapport waar,

  1. de datum niet is ingevuld;
  2. de waarde niet voldoet aan de eisen;
  3. een verkeerde doorhaling gemaakt.

Hier nog een voorbeeld van veel ontbrekende gegevens in een kabelmeetstaat die toch zeer belangrijk zijn om in te vullen en dus je werk opgeleverd te krijgen.

Maatregelen > Wat moet je doen?
  1. Let op bij het invullen dat alle gegevens juist worden ingevuld volgens eisen en voorschriften.
  2. Neem de tijd om het formulier in te vullen.
  3. Weet je niet wat je in moet vullen vraag het na bij je uitvoerder / voorman.
  4. We hebben inmiddels allemaal een ipad waarin de gegevens digitaal kunnen worden ingevuld waarmee wij tijdwinst kunnen boeken, gebruik deze dus ook.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  1. Hebben jullie in de gaten wat het niet volledig invullen van een ACP / meetrapport voor impact heeft.
  2. Als je een ACP invult, weet je dan ook wat je allemaal in moet vullen?