P.J. Licht
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Tunnelbekisting
Introductie

Tunnelbekisting gebruikt men om in één procesgang zowel de wanden als vloeren van een betoncasco te maken. Deze bouwmethode is met name geschikt voor het maken van grotere series gelijkvormige betoncasco’s. Het werkproces herhaalt zich elke dag: ’s morgens tunnelbekisting trekken en stellen, het aanbrengen van wapening en in te storten voorzieningen en ’s middags storten.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

De risico’s verbonden aan het werken met tunnelbekisting hebben vooral te maken met:

 • Vallen van hoogte;
 • Bekneld raken tussen bekistingsdelen;
 • Getroffen worden door vallende voorwerpen;
 • Blootstelling aan overmatige fysieke belasting.

Maatregelen > Wat moet je doen?

N.B. Een verplichting die vaak onderbelicht blijft betreft het deskundig toezicht. Het Arbobesluit verlangt dat de (de-)montage van prefab- en metaalconstructies, waaronder bekistingen, onder toezicht gebeurt van een speciaal daartoe aangewezen persoon.

Maatregelen welke genomen dienen te worden zijn:

 • Dagelijkse instructie van de tunnelploeg (Daily stand);
 • Toezicht op de gemaakte afspraken en veiligheidsmaatregelen;
 • Draagkrachtig bouwterrein t.b.v. verplaatsen tunnelbekisting;
 • Leuningwerk (eventueel voorzien van veiligheidsnetten);
 • Goede en veilige bereikbaarheid;
 • Aanwezige sparingen afgedicht met duidelijk herkenbaar en voldoende materiaal wat geborgd is tegen schuiven;
 • Goede en voldoende werkplekverlichting;
 • Geen losse voorwerpen op de bekisting welke er tijdens het verplaatsen af kunnen vallen.

Tips > Voor meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar Abomafoon 4.21, Tunnelbekisting