09 Specifieke werkzaamheden
 >  Veilig werken aan hoge seinen

Binnen de branche is er sinds enige tijd extra aandacht voor het veilig werken in hoge seinen vanaf de vaste ladder en/of het bordes. Momenteel meldt de arbocatalogus op dit punt: “Te allen tijde dienen werkzaamheden aan hoge seinen op hoogte uitgevoerd te worden door toepassing van een krol met werkbak, automontagewagen (AMW), hoogwerker of gelijkwaardig.” Desondanks gebeurt het nog steeds dat werkzaamheden in hoge seinen worden uitgevoerd vanaf de vaste ladder en/of bordes. Dit komt vooral nog voor bij storings- en spoedklussen. DVRI wil ook zo snel mogelijk over naar de veiligste werkmethode die genoemd wordt door de arbocatalogus. Het inrichten hiervan heeft echter nog even wat tijd nodig (o.a. voor opleiden, instrueren).

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De belangrijkste gevaren bij het werken met ladders zijn valgevaar en ongunstige werkhouding wat leidt tot lichamelijke overbelasting.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Daarom is er besloten om nog éénmaal (weekend 40-2022) werkzaamheden uit te voeren volgens de tot nu toe gebruikte werkmethode. Hierbij maken we gebruik van de vaste ladder en/of het bordes i.c.m. het veiligheidsharnas, werklijn en haak. Het bewust omgaan hiermee maakt dat we vinden dat we de werkzaamheden zo toch veilig kunnen uitvoeren.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Voer het gesprek met elkaar:

  1. Vinden we dat we het werk veilig kunnen uitvoeren?
  2. Wat hebben we hier voor nodig?
  3. Hebben we de LMRA toegepast?
Tips > Voor meer informatie

Toch nog vragen? Bel/app met de vakgroepmanager (Jamal Amghar)