09 Specifieke werkzaamheden
 >  Veilig werken op steiger
Inleiding en steigerprotocol

De afgelopen tijd zien we binnen Dura Vermeer steeds meer onveilige situaties en incidenten die betrekking hebben op het veilig werken met een steiger. Dit zien we ook terug in onze Aboma bezoeken, uit veel rapportages blijkt dat steigers pijnpunten zijn op de bouwplaats. Middels deze toolbox willen we een aantal zaken wat betreft het werken op een steiger nogmaals aanhalen.


Verder weten we allemaal dat veelvoorkomende onveilige situaties worden veroorzaakt door de verschillende partijen op de bouwplaats. We begrijpen dat dit frustrerend kan zijn, echter ontslaat dit ons niet van het feit dat we onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen voor een veilige werkplek. 

Binnen Dura Vermeer hebben we een steigerprotocol welke fungeert als demarcatielijst tussen steigerbouwer en Dura Vermeer. De punten die hierin zijn opgenomen voor de gebruiksfase zijn als volgt:


Het steigerprotocol is geen werkinstructie waarin staat hoe we met een steiger om dienen te gaan, wel is het een lijst waarin wordt aangegeven wat de verantwoordelijkheden zijn van Dura Vermeer inzake steigers. Wat wel belangrijk is dat alleen de steigerbouwer constructieve aanpassingen mag verrichten aan de steiger. Denk hierbij aan het weghalen/plaatsen van schoren of bijvoorbeeld verankering. Opperboys, vloeren en leuningen zijn niet constructief. Wil je deze weghalen? bespreek het dan altijd met de uitvoerder om een veilige situatie te blijven garanderen!

Zie deze link voor het complete steigerprotocol.

Zie de Steigercontrolekaart voor het inspecteren van een steiger, dit is een kaart die gebruikt kan worden om de steiger te controleren op verschillende onderdelen. hieronder een greep van de controlepunten:

​​​​​​​Risico's > Wat kan er gebeuren?

Er zijn verschillende risico's aanwezig bij het werken op een steiger:


  1. Je kunt van de steiger vallen;
  2. Je kunt door een opening of sparing in een werkvloer/ steigerplank vallen;
  3. Er kunnen spullen van de steiger vallen;
  4. De steiger kan omvallen;
  5. De steiger kan instorten.

Veel voorkomende voorbeelden van risico's die we tegen komen op een steiger:

Afstand tussen steigervloer en gevel/vloerrand. Ruimte tussen steiger en gevel mag maximaal 15cm zijn: