N. El Idrissi / N. El Idrissi
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken langs trambaan
Introductie

Werken op en langs de tramweg brengt verschillende risico’s met zich mee. Om een veilige werkplek te kunnen creëren moet dus aan een aantal voorwaarden voldaan worden om de risico’s te beheersen. Hierbij houden we ten eerste rekening met aanrijd- en elektrocutiegevaar.

Daarnaast zijn er verschillende andere Arbo risico’s die we beheersen door gebruik te maken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Naast een veilige werkplek behoort ook veilig gedrag om te komen tot veilig werken. Hierin speelt de mens een grote rol, want zoals u geleerd is: alleen een Veilige werkplek + Veilig gedrag = Veilig werken.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Enkele situatievoorbeelden met bijbehorende risico's en te nemen maatregelen:

De tram rijdt over rails en kan dus niet uitwijken:

Risico:

  • Aanrijdgevaar door tramverkeer. 

Maatregel:
  • Maak gebruik van een klaphek.

Wat is een klaphek:

De Veiligheidsman Tram reguleert de doorkruising van de tram door de werkruimte (beheerste toelating). 

De instructies van de Veiligheidsman moeten altijd worden opgevolgd.

Zorg bij het plaatsen van de afzettingen en signaleringen dat aanrijding wordt voorkomen.

  • Seinsignaal