M. Appeldoorn
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken nabij hoogspanningsmasten
Introductie

Een groot deel van de elektriciteitsvoorziening loopt bovengronds via hoogspanningsmasten. Deze bevinden zich in de openbare ruimte. Indien er in de directe nabijheid werkzaamheden uitgevoerd worden vraagt dit om bijzondere aandacht en afspraken.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het grootste risico van werken rondom hoogspanningsleidingen is elektrocutie. Als gevolg van een elektrocutie zijn verschillende gevolgen mogelijk, waaronder een hartstilstand, verbranding of ander ernstig letsel.

Werken rondom hoogspanning is levensgevaarlijk. Stroom is onzichtbaar, reukloos en vrijwel altijd geruisloos: pas bij een (onbedoelde) aanraking vindt een extreem krachtige energieoverdracht plaats. Belangrijke aspecten daarbij zijn:

 • Elektrocutie is levensgevaarlijk en speelt niet alleen bij aanraking, maar ook bij het te dicht naderen kan dit leiden tot energieoverslag.
 • Exacte afstanden tot de hoogspanningslijnen zijn lastig in te schatten, het is noodzakelijk om dit voor aanvang van de werkzaamheden exact te weten.
 • De hoogspanningslijnen zijn essentieel voor de stroomvoorziening, storingen hebben grote impact op de samenleving.
Maatregelen > Startvoorwaarden
 • Voorkom indien mogelijk werkzaamheden in de nabijheid van de hoogspanningslijnen (bronaanpak).
 • Voor werkzaamheden binnen de belemmerde strook (ook wel belaste strook genoemd) is vooraf toestemming nodig van de netbeheerder.
 • Volg de richtlijnen strikt op. Binnen Dura Vermeer beschouwen we de adviezen niet als vrijblijvend maar als een verplichting, alle geadviseerde beheersmaatregelen moeten worden worden opgevolgd.
 • Geef de hoogspanningslijnen en -masten altijd duidelijk aan op de bouwplaatstekening.
 • Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Dit geldt ook voor de instructie en toezicht.
 • Als het noodzakelijk is om binnen de gevarenzone te werken dan mag dat alleen onder toezicht van de netbeheerder. Deze stelt de maatregelen vast en controleert de uitvoering.
 • Ga nooit aan het werk in de gevarenzone zonder een geldige werkvergunning van de netbeheerder!
Veiligheidsafstanden

Bij werkzaamheden rondom hoogspanningsleidingen zijn er twee belangrijke veiligheidsafstanden: 

 1. De directe gevarenzone waarin energieoverslag plaats kan vinden vanaf de hoogspanningsleiding. 
 2. De veiligheidsafstand vanaf de hoogspanningsleidingen waarbinnen er geen werkzaamheden uitgevoerd mogen worden, vastgelegd in een minimale afstand 19 meter tot uiterlijk 162 meter.
De gevarenzone hoogspanningslijnen. De breedte van de gevarenzone is afhankelijk van het type of soort hoogspanningslijnen. Hoe hoger het voltage, hoe groter de risicozone.