Naoual Chafiq El Idrissi
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken op hoogte: Dak, vloer of bordes.
Discussie > Bespreek het met je collega's!
 • Ik neem nooit onaanvaardbare risico's bij het werken op hoogte.
 • Ik pas altijd de LMRA toe bij werkzaamheden op hoogte.
Introductie

Werken op hoogte geeft binnen de bouw het grootste risico op een ernstig arbeidsongeval. Dagelijks vallen er in Nederland werknemers van ladders, trapjes, steigers, bouwliften of hoogwerkers, of door daken, bordessen, vloeren of openingen. Vaak met blijvende gevolgen. Er is in ieder geval sprake van ernstig valgevaar bij het werken op een hoogte groter dan 2,5 meter. Toch komen er net zo vaak ernstige valongevallen voor bij vallen van minder dan 2,5 meter hoogte, bijvoorbeeld door het verkeerd terechtkomen op obstakels.

 De belangrijkste ongevalsscenario’s voor vallen van hoogte zijn in volgorde van relevantie: 

 • val van of door een dak, vloer of bordes; 
 • val van een steiger; 
 • val van een ladder of trapje;
 • val van een bewegend platform, lift of hoogwerker; 
 • val door een gat in de vloer of grond; 
 • val van stilstaand materieel of voertuig.

Het werken op hoogte is dus een gevaarlijke bezigheid en daarom zijn er afspraken gemaakt om de risico’s te verkleinen. Deze toolbox heeft met name betrekking op het eerste scenario: val van dak, vloer of bordes.​​​​​​​


  Sparing al dicht gemaakt met hout
  Sparing dicht: geen valgevaar. Aan de bovenzijde vastgezet en het pictogram erop gespoten
  Beneden vooraf leuning aan prefab element bevestigen voorkomt onveilige handeling.
  Risico's > Wat kan er gebeuren?

  Regelmatig komen ongevallen voor van werknemers die tijdens hun werk van of door het dak vallen. Vaak met ernstige gevolgen.

  Naast het valgevaar zijn er nog de volgende risico's:

  • getroffen worden door van het dak vallende of waaiende voorwerpen;
  • gebruik van klimmateriaal, pannen- of bouwliften door kinderen;
  • brandgevaar, vooral bij bitumineuze dakbedekking.