S. van Tricht / S. van Tricht
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Werken op en aan het water
Introductie

Wij voeren regelmatig werkzaamheden uit op of langs het water. Dit kunnen dijkverzwaringen, damwandkuipen, brugconstructies of allerlei andere werkzaamheden betreffen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Het risico om in het water te vallen wordt vaak onderschat. Dit wordt in de Arboregelgeving echter terecht gelijkgesteld aan het risico op vallen van hoogte.

 • Het blijkt erg lastig om wanneer je met je werkkleding in het water valt er zelfstandig uit te komen of een kade op te klimmen.
 • Wanneer je in het water valt, je bezeert of zelfs buiten bewustzijn raakt is verdrinking goed mogelijk.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Bij het werken lang het water of op een ponton is de eerst te treffen collectieve voorziening een leuning om te voorkomen dat iemand in het water kan vallen. Uitsluitend indien een leuning niet mogelijk is kan worden gekozen voor persoonlijke bescherming zoals een zwemvest.


 • Plaats een leuning;
 • Draag altijd je zwemvest;
 • Zorg voor een reddingsboei of reddingslijn;
 • Werk altijd met twee of meer personen in de nabijheid van water;
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek;
 • Gebruik verlichting;
 • Borg het materieel aan dek zodat het niet van het ponton af valt. Zorg ervoor dat de juiste middelen hiervoor worden gebruikt, die toegespitst zijn op het materieel en ponton.


 • Vaak zijn er in de inrichting van bijvoorbeeld een ponton al risico beperkende maatregelen getroffen:

 • Richt het ponton zo in dat materieel er niet vanaf kan rijden;
 • Bij materieel op een ponton is een stabiliteitsberekening noodzakelijk;
 • In- en uitklimvoorzieningen met non-chute of vast ankerpunt voor valbeveiliging;
 • Het ponton moet veilig te betreden zijn;
 • Houd de ponton ontoegankelijk voor ongewilde bezoekers;
 • Bij sterke stroming: grijpstangen, (hark)roosters en lijnen langs de kades.

         

         Reddingsmiddelen

 • Draag altijd een reddingsvest;
 • Controleer het reddingsvest op slijtage aan sluitingen en keuringstermijn;
 • Gebruik enkel reddingsvesten met kraag (hierdoor blijft het hoofd van de drenkeling altijd boven water, ook als deze bewusteloos is).
 • Zorg ervoor dat de zwemvest is afgestemd op het gewicht van de medewerker.
Reddingsvest
Reddingsboei
Reddingslijn