N. El Idrissi / N. El Idrissi
09 Specifieke werkzaamheden
 >  Graafschades; zo gaan we die verminderen!
Introductie

Als we graafwerkzaamheden of heiwerk gaan uitvoeren, of we gaan een damwand slaan, dan moeten we er voor zorgen dat we weten wat we in de bodem kunnen tegenkomen. Zo voorkomen we graafschades.

Als we minder graafschades hebben, scheelt ons dat (veel) tijd en kosten en voorkomen we een hoop ongemak én mogelijke gevaarlijke situaties voor ons en voor onze omgeving!

Agentschap Telecom heeft verschillende documentatie uitgegeven ter beperking van schades aan K&L. De CROW heeft de publicatie 500 uitgegeven met betrekking tot dit onderwerp.
In deze publicatie is ook de verplichting van de initiatiefnemer/ opdrachtgever, van het werk, met betrekking tot het terugdringen van K&L schades opgenomen.

In deze toolbox worden de verplichtingen van de initiatiefnemer/opdrachtgever van het werk niet besproken, maar beperken we ons tot de periode vanaf het doen van een KLIC‑melding tot en met de periode dat we daadwerkelijk de grond in gaan.

Vóór je gaat starten met de graafwerkzaamheden:

 • Op de eerste plaats moeten al onze graafwerkzaamheden worden gemeld bij het Kadaster. Het maakt  daarbij niet uit of de graafwerkzaamheden op openbaar of op eigen terrein plaatsvindt:
 • zonder melding mag je niet starten met de graafwerkzaamheden!
 • Deze graafmelding moet tijdig plaatsvinden; minimaal 3 en maximaal 20 werkdagen vóór je met de werkzaamheden begint. 
 • Binnen 2 werkdagen na de melding ontvang je van Kadaster de gegevens van de kabels en leidingen in de bodem van het gebied dat is opgevraagd
 • Check of er bij de gebiedsinformatie die je hebt ontvangen, een Eis-Voorzorgmaatregel zit
 • Vergelijk de ontvangen gebiedsinformatie met de tekeningen van de opdrachtgever.
 • Bepaal in het veld de werkelijke ligging van de kabels en leidingen middels proefsleuven!
 • Wijkt de ligging in horizontale richting méér dan 1 meter af van de aangegeven ligging op de ontvangen        gebiedsinformatie? Meld dit dan bij het Kadaster (www.kadaster.nl)
 • Zorg dat alle ontvangen gebiedsinformatie altijd op de graaflocatie aanwezig is

https://www.duravermeersave.nl/image/tb/informatie.png

De Eis Voorzorgsmaatregel

Als we te maken krijgen met leidingen waardoor een gevaarlijke inhoud stroomt of kabels die erg belangrijk zijn voor de communicatie, dan gelden er soms extra regels. Beschadiging van deze kabels en leidingen kan   immers ernstige gevolgen hebben.

Als de gebiedsinformatie binnenkomt via de mail, check dan bij deze documenten of er een Eis Voorzorgsmaatregel aanwezig is (let op: dit kunnen er ook meerdere zijn!).
Als de gebiedsinformatie binnenkomt via de KLIC viewer, kijk dan of bij het inladen van de gebiedsinformatie de volgende tekst verschijnt:

Let op! Deze levering bevat een Eis-voorzorgmaatregel”.

Mocht deze tekst verschijnen bij het inladen, óf tref je een document aan bij de ontvangen gebiedsinformatie, neem dan contact op met de desbetreffende netbeheerder en meld hem wanneer de graafwerkzaamheden beginnen. Deze netbeheerder wil dan namelijk voorzorgsmaatregelen treffen. Binnen 3 werkdagen moet de beheerder zijn voorzorgsmaatregelen treffen.

Maak goede afspraken met de netbeheerder over het nemen van de voorzorgsmaatregelen. Stem af welke maatregelen wíj als grondroerder moeten nemen, en welke maatregelen hij neemt.

Bevestig deze afspraken schriftelijk. Dit mag ook per mail. De grondroerder blijft verantwoordelijk voor het schriftelijk vastleggen. Zorg ook dat deze afspraken op de graaflocatie aanwezig zijn (dan kan iedereen deze lezen).


Begin NOOIT met de werkzaamheden als er nog geen voorzorgsmaatregelen zijn getroffen!


https://www.duravermeersave.nl/image/tb/informatie.png

Melden van afwijkende situaties en schades

Voor het voorkomen van graafschades, én voor de betrouwbaarheid van de liggingsgegevens, is het       belangrijk dat de informatie over de kabels en leidingen klopt.

Als grondroerder zijn we verplicht een afwijkende situatie te melden aan het Kadaster. We spreken van een afwijkende situatie als de kabel of leiding horizontaal méér dan 1 meter afwijkt van de ligging op de kaart. Dus als we een net vinden dat niet op de gebiedsinformatie staat, of als een kabel of leiding niet ligt waar deze volgens de gebiedsinformatie zou moeten liggen, meld dat dan.

Exact de afwijkende situatie in kaart brengen of nagraven is niet nodig. Het is echter wél belangrijk dat je aangeeft op één van de kaarten van het Kadaster (waarop het nummer van de graafmelding staat), wáár je de kabel of leiding hebt gevonden. Wellicht heb je er nog een paar foto’s van, stuur die dan mee.

Tóch schade? Dan ben je verplicht om dit te melden bij de betreffende netwerkbeheerder! De contactgegevens staan op de documenten die je hebt gekregen bij de gebiedsinformatie.

Let op: schade aan kabels en leidingen kan leiden tot risicovolle / gevaarlijke situaties, en kan leiden tot nog grotere vervolgschades!

Daarnaast is het niet-melden strafbaar en dat kan beboet worden door Agentschap Telecom.

https://www.duravermeersave.nl/image/tb/risicos.png

Dit zijn dus onze afspraken:

 1. Je ontvangt voor het werk een werkinstructie kabels en leidingen
 2. De KLIC is in zijn geheel aanwezig, van recente datum, én geraadpleegd
 3. Je weet of er Eis Voorzorgsmaatregelen kabels en leidingen zijn
 4. Je weet de exacte ligging van de kabels en leidingen
 5. Je steekt voor in de buurt van kabels en leidingen
 6. Een afwijkende ligging meld je bij de uitvoerder

Voor het opstellen van deze toolbox is informatie gebruikt afkomstig van Agentschap Telecom.

© 2018 DuraVermeerSAVE.nl | DuraVermeerSAVE.nl is een website van Dura Vermeer | Samen werken we veilig. | Meer informatie | Disclaimer