toolbox n.a.v. extra project/omgeving regels / J. de Koning
13 Veiligheid in het Ontwerp
 >  Werkzaamheden Waalhaven.
Introductie

Voor het project Waalhaven zijn er door de opdrachtgever extra eisen gesteld aan het al bestaande regime wat er in de railinfra gebruikelijk is. Buiten het feit dat we dit gewoon willen handhaven zijn dit ook nog een keer harde eisen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Doordat de werkzaamheden in een kwetsbaar gebied vallen en we met diverse factoren rekening moeten houden zoals onbewaakte overwegen, overige verkeersdeelnemers, (zware) industrie en leidingstroken zijn de extra eisen en regels opgesteld zodat we materiële schade, milieu schade aan de omgeving en lichamelijke schade aan onszelf en/of personen in de omgeving kunnen voorkomen. 

Maatregelen > Wat moet je doen?

Open vuur - toestemming ProRail nodig

Indien open vuur nodig is ten behoeve van uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf toestemming van ProRail verkregen te zijn.

Open vuur en roken verboden

Behoudens voor de situaties waarvoor expliciet toestemming is verleend door ProRail, is roken en open vuur verboden op de gehele Waalhaven (binnen de ProRail grenzen).

Semafoons

Op de werkplek is tenminste één semafoon aanwezig, waarmee de procesleiding/treindienstleiding direct in contact kan treden in geval van calamiteiten. 

Wegen vrijhouden van obstakels

De wegen moeten vrij blijven van obstakels, zodat incident locaties onbelemmerd kunnen worden bereikt.