SOS

Medewerker

 • Hef de onveilige situatie op of scherm het af
 • Meld het voorval bij de uitvoerder
 • Meld het voorval in SAVE

(hoofd)Uitvoerder

 • Bepaal of de genomen maatregel afdoende is
 • Neem eventueel extra maatregelen
 • Vul de melding in SAVE aan

Projectleider

 • Bij voldoende opvolging, sluit de melding in SAVE

Medewerker

 • Hef de onveilige situatie op of scherm het af
 • Help het slachtoffer en waarschuw een BHVer
 • Zet de plek van het ongeval af
 • Bij geringe milieuschade, gebruik de absorptiekorrels
 • Meld het voorval bij de (hoofd)uitvoerder

(hoofd)Uitvoerder

 • Bij ongeval met letsel, zorg voor goede hulpverlening
 • Bij controle huisartsenport / huisarts, houd contact met slachtoffer

 • Meld het incident bij de projectleider of bedrijfsleider
 • Meld het incident telefonisch bij QHSE/KAM
 • Meld het incident in SAVE

 • Meld schade bij de contactpersoon verzekeringszaken
 • Zorg voor herstel / opruimen van (milieu)schade.

QHSE/KAM (Veiligheidskundige)

 • Voer een feitenonderzoek uit
 • Vul de melding in SAVE aan, in overleg met de (hoofd)uitvoerder en/of projectleider

Projectleider

 • Bij voldoende opvolging, sluit de melding in SAVE

LET OP:
Indien een incident door een kleine wijziging had kunnen eindigen als een ongeval met zeer ernstig letsel, grote gevolgen en daardoor grote onrust, dan kan er opgeschakeld worden naar afhandeling volgens een hogere categorie.

Allereerst:
Let op je eigen veiligheid en die van de omstanders!

Medewerker

 • Help het slachtoffer en waarschuw de BHVer(s)
 • Zorg (indien nodig) voor alarmering via 112, blijf bij het slachtoffer
 • Laat, indien nodig, de AED halen
 • Meld het voorval bij de (hoofd)uitvoerder

(hoofd)Uitvoerder

 • Hef de onveilige situatie op en zet de plek van het ongeval af
 • Zorg er voor dat milieuschade niet verder kan uitbreiden

 • Bij ongeval met letsel, zorg voor goede hulpverlening
 • Zorg voor opvang van eventueel opgeroepen hulpdiensten
 • Bij controle / behandeling in het ziekenhuis, houd contact met slachtoffer
 • Schakel indien gewenst slachtofferhulp in (0900 - 0101)

 • Meld het incident bij de projectleider of bedrijfsleider
 • Meld het incident bij QHSE/KAM
 • Meld het incident in SAVE
 • Meld schade bij de contactpersoon verzekeringszaken

 • Zorg voor herstel / opruimen van (milieu)schade.

Bedrijfsleider / Projectleider

 • Informeer de directeur van de werkmaatschappij
 • Informeer de HR Adviseur, indien slachtoffer eigen personeel is

Directeur werkmaatschappij

 • Houd contact met het projectteam over de voortgang van het incident

QHSE/KAM (Veiligheidskundige)

 • Informeer de KAM Manager / Chief Safety Officer
 • Informeer Directeur Werkmaatschappij
 • Meld het incident bij iSZW, of zorg voor melding door onderaannemer.
 • Meld, in overleg met (hoofd)uitvoerder, milieuschade bij bevoegd gezag (zie de alarmkaart)
 • Meld ongeval bij de contactpersoon verzekeringszaken (bij letsel eigen personeel)

KAM Manager / Chief Safety Officer

 • Informeer, indien van toepassing, de divisiedirectie

HR Adviseur

 • Informeer, indien van toepassing, contactpersoon slachtoffer
 • Controleer de ziekmelding en de opvolging daarvan.
 • Overleg met het team over mogelijkheden m.b.t. vervangend werk

LET OP:
Indien een incident door een kleine wijziging had kunnen eindigen als een ongeval met zeer ernstig letsel, grote gevolgen en daardoor grote onrust, dan kan er opgeschakeld worden naar afhandeling volgens een hogere categorie.

Allereerst:
Let op je eigen veiligheid en die van de omstanders!

Medewerker

 • Help het slachtoffer en waarschuw de BHVer(s)
 • Zorg voor alarmering via 112, blijf bij het slachtoffer
 • Laat, indien nodig, de AED halen
 • Meld het voorval bij de (hoofd)uitvoerder

(hoofd)Uitvoerder

 • Bij ongeval met letsel, zorg voor goede hulpverlening
 • Bij controle in het ziekenhuis, houd contact met slachtoffer
 • Zorg voor opvang van eventueel opgeroepen hulpdiensten
 • Schakel indien gewenst slachtofferhulp in (0900 - 0101)

 • Meld het incident bij de projectleider of bedrijfsleider
 • Meld het incident bij QHSE/KAM
 • Meld het incident in SAVE
 • Meld schade bij de contactpersoon verzekeringszaken

 • Zorg voor herstel / opruimen van (milieu)schade.

Bedrijfsleider / Projectleider

 • Informeer de directeur van de werkmaatschappij
 • Informeer de HR Adviseur, indien slachtoffer eigen personeel is

Directeur werkmaatschappij

 • Informeer de Divisiedirectie
 • Houd contact met het projectteam over de voortgang van het incident

QHSE/KAM (Veiligheidskundige)

 • Informeer de KAM Manager / Chief Safety Officer
 • Informeer Directeur Werkmaatschappij

 • Meld het incident bij iSZW, of zorg voor melding door onderaannemer.
 • Meld, in overleg met (hoofd)uitvoerder, milieuschade bij bevoegd gezag (zie de alarmkaart)
 • Meld ongeval bij de contactpersoon verzekeringszaken (bij letsel eigen personeel)

KAM Manager / Chief Safety Officer

 • Informeer Hoofd Communicatie en overleg of de Crisiscommunicatie van toepassing is
 • Informeer de divisiedirectie
 • Informeer indien gewenst de Raad van Bestuur

Hoofd Communicatie

 • Zet in overleg met KAM/QHSE en Directie de Crisiscommunicatie in werking
 • Overleg met KAM/QHSE over het niveau van communicatie (intern / extern)
 • Screen het nieuws op onjuiste berichtgeving
 • Zorg, indien van toepassing, voor een persbericht vanuit Dura Vermeer

HR Adviseur

 • Informeer, indien van toepassing, contactpersoon slachtoffer
 • Controleer de ziekmelding en de opvolging daarvan.
 • Overleg met het team over mogelijkheden m.b.t. vervangend werk

Volg verder de procedure Crisiscommunicatie.