Leren van kaarten
24-05-2018 Achteruitrijdende tractor met grondkar rijdt tegen hoogwerker
Aanleiding

Een chauffeur van een tractor met grondkar reed achteruit over een platenbaan, hierbij ziet hij een hoogwerker op rupsbanden over het hoofd. De tractor was onderweg naar een keerpunt, vanwaar hij verder vooruit zou kunnen rijden.

De hoogwerker kan niet op tijd opzij en bak van de hoogwerker, waarop op dat moment iemand in stond wordt aangereden.  
Gevolgen: Het letsel is gelukkig beperkt gebleven tot een pijnlijke arm. De hoogwerker heeft wel de nodige schade opgelopen.

Zelf ZIEN

Het incident is onderzocht en daaruit komen de volgende factoren naar voren:

 • De werkzaamheden vinden plaats op een smal werkgebied, waarbij je om elkaar te passeren moet uitwijken naar de berm en waarbij achteruitrijden nodig is. Ter plaatse van de keet stonden auto's geparkeerd, waardoor daar de rijruimte nog verder werd versmald en minder overzichtelijk is.
 • Nabij de in-/uitrit van het werk is een keerpunt aangebracht om vooruit het werkterrein te kunnen verlaten. Op de rest van het werkterrein was geen mogelijkheid om te keren.
 • Werkzaamheden tbv grondwerk worden gelijktijdig uitgevoerd met werkzaamheden met een hoogwerker aan een geluidsscherm.
 • Het werk loopt achter op planning en vanwege deadlines zijn er meer mensen en middelen ingezet om de achterstanden in te halen. Dit maakt het erg druk in de toch al beperkte werkruimte.
Actief HANDELEN

Om deze risico's op aanrijdgevaar op het project op te lossen zijn de volgende acties ondernomen:

 • Een reeds geplande extra uitgang is nu beschikbaar en dit helpt om logistieke stromen en werkzaamheden te scheiden, waardoor de grondkar niet meer achteruit langs de hoogwerker rijdt.
 • Leveren en aanbrengen van de elementen van het geluidsscherm uitgesteld (alleen stijlen plaatsen) om transport op de bouwlocatie te beperken en te kunnen scheiden.
 • Extra draaimogelijkheid nabij de loslocatie
 • Extra mogelijkheden om bouwverkeer op en rond de bouwplaats te begeleiden.
 • Op de bouwlocatie worden alleen nog auto's geparkeerd op daartoe aangewezen parkeerplaatsen.
Samen LEREN

Bespreek dit incident met de medewerkers op jouw project:

 • Zien jullie op jouw project vergelijkbare risico's?
 • Is de bouwplaats zo ingericht dat achteruitrijden wordt voorkomen en hoe worden aanrijdrisico's voorkomen?
 • Is er voldoende ruimte om te keren en elkaar te passeren?
 • Hoe wordt omgegaan met wijzigingen in planning? Zijn gevolgen voor andere activiteiten duidelijk?