Leren van kaarten
25-07-2019 Methyleenchloride
Aanleiding

De hedendaagse tropische temperaturen brengen naast het ultieme zomergevoel ook de nodige problemen met zich mee.

Een afgesloten vat met Methyleenchloride is door de extreme buitentemperatuur gaan koken (de stof heeft een kookpunt van 40 graden Celsius), het gevolg was een dermate drukopbouw in het stalen vat dat deze aan de buitenzijde duidelijk zichtbaar begon te vervormen. Naast dat Methyleenchloride is ingedeeld als CMR-stof, is deze stof ook direct brand- en explosiegevaarlijk. De opslagtemperatuur van de stof dient lager te zijn dan 35 graden, deze temperatuur werd op 24-07-2019 in de bewuste opslagruimte echter overschreden.

Zelf ZIEN

De opslagruimte voor methyleenchloride heeft rond het middaguur de 35 graden gehaald. methyleenchloride heeft een kookpunt van 40 graden, dit zorgde voor een extreme en onwenselijke druk opbouw in een ongeopend vat. Tijdelijke oplossing: in overleg met QHSE en management zijn de vaten methyleenchloride verplaatst naar een koelere locatie om het risico te beperken.

Met het verplaatsen van de Methyleenchloride naar een koelere opslag is het acute gevaar geweken. Dit is echter een tijdelijke oplossing doordat deze opslag niet voldoet aan de richtlijn voor het veilig opslaan van dergelijke stoffen. De oorspronkelijke opslag zal moeten worden vervangen door een opslag(container) die voldoende geconditioneerd en brandveilig is en voldoet aan de PGS15-richtlijn.

Actief HANDELEN

In overleg met de leverancier van de stof hebben we het vat tijdelijk op een andere locatie geplaatst. Door het daadkrachtig handelen is escalatie voorkomen en het acute gevaar kunnen wegnemen.

Samen LEREN

Controleer of opslaglocaties geschikt zijn voor het opslaan van de specifieke gevaarlijke stoffen en voldoen aan de geldende regelgeving. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden voor veilige opslag (zie veiligheidsinformatieblad van de bewuste stof) en de mogelijke invloed van externe factoren zoals de weersomstandigheden.