Leren van kaarten
04-10-2021 Propaan en Zuurstof in/uit de bestelbus
Zelf ZIEN

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van propaan en zuurstof t.b.v. snij- en laswerkzaamheden. Het viel een oplettende collega op dat er werd gebrand met de gasflessen in de bus. Hij ervaarde dit als een onveilige en dus onwenselijke werkwijze.

Actief HANDELEN

Als we een onveilige situatie zien of niet geheel zeker zijn of iets wel of niet veilig is gaan we het gesprek aan met de
medewerker, het bedrijf of de leidinggevende. Dit om elkaar te helpen de bouwplaats veiliger te maken.

Samen LEREN

De situatie was achteraf niet onveilig. Het heeft weliswaar niet de voorkeur te snijden en branden met de flessen in de bus. In deze situatie waarbij de werkzaamheden kortstondig waren, de flessen vast en gescheiden van elkaar stonden en de deuren openstonden waardoor er voldoende ventilatie was is het, de risico’s afwegende een goede werkwijze. Echter bij las- en snijwerkzaamheden van enige omvang heeft het niet de voorkeur te werken met gasflessen in de bus maar met bundels die separaat worden aangevoerd. Maak hierover vooraf afspraken!

Aandachtspunten vervoer per bestelbus

 • Beperkt het aantal cilinders. Maximaal 2 propaan-, menggassen 3 zuurstofcilinders.
 • Gebruik zoveel mogelijk halve (kleinere) cilinders.
 • De gasflessen met verschillende inhoud staan van elkaar gescheiden.
 • Voorkom lichamelijk letsel. Gebruik een tilhulp bij het laden.
 • De cilinders goed vastzetten, zodat deze bij een noodstop niet van de plek komen.
 • Draai ook de kranen van lege gascilinders goed dicht.
 • Verwijder ook de ontspanners, de connectoren, manometers en slangen.
 • Er moet een bescherming van de afsluiter aanwezig zijn.
 • De bus is goed geventileerd. Ook geparkeerd.
 • De bestuurder en de cilinders bevinden zich in gescheiden compartimenten.
 • Veiligheidsinformatiebladen zijn in de auto aanwezig.
 • Er is een poeder- of CO2 blustoestel in de bus aanwezig.

Overige aandachtspunten:

 • Zorg voor een goede bereikbaarheid van de werkplek.
 • Zorg voor een goede, veilige werkplek.
 • Lassen en branden vanaf een ladder is geen veilige werkplek!
 • De lasser, brander heeft de benodigde ruimte nodig om zijn werkzaamheden veilig uit te voeren.

 • Gebruik geen geweld of gereedschap om een gaskraan open te krijgen.
 • Kraan van een cilinder langzaam opendraaien.
 • Beperk de voorraad op de werkplek tot de dagvoorraad.
 • Sluit flessen af tijdens pauzes en na werktijd.
 • Hijs gasflessen uitsluitend in daarvoor geschikte hijsrekken.
 • Controleer de aansluitingen, slangen en nippels op beschadigingen.

 • Brand- en lasgereedschappen zijn gekeurd.
 • De gasflessen moeten zijn voorzien van de vereiste gevaarsetiketten of inslagen (conform ADR en/of CLP).
 • Ook moet een keurmerk aangebracht zijn met de datum van het eerste onderzoek en de eventuele herkeuringen (houd de herkeurtermijn op het keurmerk in de gaten).
 • Er kan bij specialistisch werk ook gewerkt worden met acetyleen, hierbij wordt gewerkt met hogere temperaturen, als dit niet nodig is heeft dit niet de voorkeur.