Leren van kaarten
ARPIL 2019 Omgevallen vrachtauto
Aanleiding

WAT IS ER GEBEURD?

Bij het lossen van een lading dijkenklei is een vrachtauto omgevallen. De chauffeur kwam met de schrik vrij.  Zijn vrachtwagen had behoorlijke schade.

Hoe is het gebeurd ?

Op het project wordt er met behulp van vrachtauto’s dijkenklei getransporteerd voor de aanleg van een dijk. De vrachtauto’s rijden vanaf hun laadpunt naar de loslocatie. De loslocatie ligt op de dijk, waar de lading dijkenklei wordt gelost en vervolgens wordt verwerkt. De vrachtauto lost zijn lading door de bak omhoog te zetten, waarna deze door de zwaartekracht uit de bak glijdt. Bij dit ongeval is tijdens het lossen een onbekende hoeveelheid dijkenklei in de bak achtergebleven, wat daardoor tot stabiliteitsproblemen heeft geleid (verhoogd zwaartepunt) waardoor de vrachtauto is omgevallen.

Zelf ZIEN

OORZAKEN

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat een combinatie van factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan dit ongeval.

  • De loslocatie bevond zich op de dijk. Er lagen rijplaten die mogelijk niet geheel vlak lagen. Ook het achterwaarts omhoog rijden ( om te lossen ) heeft een negatieve uitwerking op het lossen. Hoe vlakker – hoe beter !
  • Regen heeft er toe geleid dat de lading dijkenklei nat is geworden en daardoor meer is gaan plakken.
  • De betreffende lading betrof erosieklasse III, wat redelijk plakkerig is.
  • Door het  afremmen en optrekken wordtt de lading samengedrukt en hecht zich nog meer aan de laadbak.
Actief HANDELEN

WAT TE DOEN

  • Op het project worden ander type vrachtauto’s ingezet die een kleinere lading vervoeren.
  • Bij onverwachte en/ of ongunstige (weers) omstandigheden, voer een taakrisicoanalyse uit.
  • Er worden bredere rijplaten geplaatst om de loslocatie volledig vlak te maken (12x3,5mtr).
  • Loslocaties worden verder uit de zijkant van de dijk geplaatst om een vlakke ondergrond te garanderen. 
  • Machinisten en Chauffeurs dienen na het opbouwen van een losplaats deze voor aanvang van de werkzaamheden te controleren.
Samen LEREN

Dijkenklei is klei dat gebruikt wordt voor de bouw van dijken. Het CROW (RAW) geeft aangepaste eisen voor de dijkenklei. Deze dijkenklei wordt aangeduid er de erosieklasse 1, 2 en 3, waarbij de erosieklasse 1 erosiebestendig is en klasse 3 weinig erosiebestendig is. Hoe minder erosiebestendig, hoe groter de kans dat de lading bij het lossen in de bak achterblijft.

Deze safety alert is een aangepaste heruitgave van de in februari 2016 uitgegeven safety alert over hetzelfde onderwerp