Leren van kaarten
08-03-2021 Ankers komen los bij het hijsen van een beton overweg.
Aanleiding

Voor het verwijderen van een betonnen overweg, is deze in blokken gezaagd en zijn er draadeinden aangebracht om deze in delen uit te kunnen tillen met een telekraan. De draadeinden kwamen tijdens het tillen los uit het beton, het blok was was op dit moment nog niet los van de grond. 

Oorzaakanalyse

Vanwege de weersomstandigheden konden de normaal gebruikte chemische ankers niet toegepast worden omdat de uithardingstijd vanwege de dalende temperatuur te veel tijd in beslag zou nemen. Na deze beslissing is er gekeken naar een volwaardig alternatief en na controle op functionaliteit zijn de experts uitgekomen op doorsteekankers.  

Zelf ZIEN

De betrokken medewerkers hielden het hijsproces in de gaten zodat zij tijdig zagen dat de doorsteekankers los begonnen te trillen.

Gevolgen

Doordat medewerkers alert waren op de werkzaamheden hebben zij de lostrillende doorsteekankers ontdekt voordat het blok los van de grond kwam.

Actief HANDELEN

Nadat de losse doorsteekankers zijn waargenomen hebben de medewerkers de werkwijze aangepast en zijn de beton overweg met kettingen gaan tillen.

Samen LEREN

Bij verandering van (voorgenomen) werkzaamheden/werkmethode altijd opnieuw de risico's inschatten en je LMRA opnieuw uitvoeren.