Leren van kaarten
17-08-2018 Ernstig incident in de spoorbranche met SW-monteur
Aanleiding

Bij projectwerkzaamheden van BAM Rail is een monteur seinwezen aangereden door een kraan op lorries (Krol). De machinist van de Krol pakt een ballastschuiver op en rijdt daarmee achteruit naar de uiteindelijke ongevalslocatie. Ondertussen gaan twee monteurs seinwezen in het betreffende spoor om te beoordelen welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

• Monteur A voert een controle uit in het spoor en loopt daarbij ongeveer 10 meter verder dan zijn collega.
• Monteur B voert werkzaamheden uit en zit geknield tussen de spoorstaven.

Op een bepaald moment wordt monteur A gebeld. Deze begeeft zich naar een veilige plek naast het spoor om de telefoon aan te nemen.

Op dat moment ziet hij de Krol rijden en ziet monteur B nog in het spoor. Hierop waarschuwt hij direct door een schreeuw naar monteur B. Monteur B springt vervolgens vanuit geknielde houding in één beweging zijwaarts. Desondanks is niet voorkomen dat de Krol over zijn onderbeen rijdt.

Gevolgen

Het slachtoffer vraagt om hulp en de aanwezige collega’s verlenen direct eerste hulp. Het slachtoffer wordt per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd waar later blijkt dat de verwondingen dusdanig zijn dat het onderbeen is afgezet.

Oorzaakanalyse


Bij het achteruitrijden met een Krol heeft de machinist onvoldoende zicht op het spoor waar op dat moment monteurs seinwezen werkzaamheden verrichten.

Op de foto is zichtbaar dat vanuit de KROL er geen zicht is op het spoor als je de buitenspiegels gebruikt.

Er was een werkende achteruitrijdcamera aanwezig op de KROL; deze heeft het incident echter ook niet voorkomen.

Zelf ZIEN

‘Ik zie en zorg dat ik gezien word’ ..is een Life Saving Rule van Dura Vermeer.

  • Maak daarom altijd oogcontact met machinisten en chauffeurs van rijdend materieel als je in de buurt werkt of moet passeren.
  • Blijf uit de gevarenzone waar je uit het zicht bent: ga niet werken direct achter een KROL, vrachtauto, hoogwerker of ander zwaar, rijdend materieel.
Actief HANDELEN
  • Beperk alle achteruitrijdende beweging tot het minimum, alleen wanneer noodzakelijk.
  • Rijd alleen stapvoets achteruit en laat je begeleiden door een collega.
  • Spreek elkaar ook aan op onnodig achteruitrijden.
  • Plan de werkzaamheden zodanig in dat er voldoende ruimte of voldoende tijd zit tussen de bewegingen van het rijdend materieel en de overige werkzaamheden.
Samen LEREN
  • Het vervolgonderzoek is nog bezig door de betrokken spooraannemer.
  • ProRail gaat samen met de branche onderzoeken welke maatregelen er mogelijk zijn om herhaling te voorkomen.
  • Weet jij een betere oplossing of extra maatregel? Kan jij het werk veiliger maken?
  • Neem dan contact op met je leidinggevende of mail naar: zienhandelenleren@duravermeer.nl