Leren van kaarten
25-07-2019 Voorkomen van incidenten rondom werkverkeer
Aanleiding

Op 27-06-2019 vond een ernstig ongeval plaats. Een chauffeur stapt uit en wordt geraakt door de arm van de veegwagen. Hierbij breekt hij zijn heup. Naar aanleiding van dit ongeval zijn 136 meldingen waarbij werkverkeer betrokken was nog eens nader bekeken.

Ongeveer de helft van de meldingen gaan over een risico voor de omgeving. Meestal heeft dit betrekking op verkeersveiligheid:​

 • Laden en lossen op de openbare weg​

 • Parkeren op de openbare weg​

 • Voorzieningen om het werkterrein veilig te betreden of verlaten ofwel niet aanwezig ofwel niet gebruikt.​

 • Overschrijden van de van te voren vastgestelde werkruimte​

Ongeveer een kwart van de meldingen hebben betrekking op risico’s of incidenten door het verplaatsen van werkverkeer over het werkterrein waarvan​

 • 14 meldingen van gekantelde, vastgeraakte, verzakte, in de berm belande… materieelstukken, bij het rijden over een bouwweg, platenbaan of onverhard werkterrein​

 • 13 meldingen over onveilig achteruitrijden​

Tot slot is er nog een aantal incidenten zoals uitglijden, verstappen of vallen tijdens in en uit de cabine stappen.

Zelf ZIEN

Van de onderzochte meldingen uit 2018 en 2019 ging het om:

 • 14 letselongevallen, waarvan 3 met verzuim en 1 met vervangend werk​

 • 5 bijna-ongevallen​

 • 30 ongevallen met alleen materiële schade, waarvan 3 > 10k​

 • 2 milieuschades​

Werkverkeer veroorzaakt op onze projecten nog steeds een reëel risico!

Actief HANDELEN
RisicogebiedBeheersmaatregelen
Verkeersveiligheid en veiligheid ivm verplaatsing binnen het werkterrein

Al in tenderfase inrichtingstekening per project, met daarin per fase:

 • Ruimte voor transport over het werkterrein (voorkom achteruitrijden)
 • In-/uitritten, incl. voorzieningen
 • Laad- en losplekken
 • Werkruimte voor activiteiten
 • Ruimte voor opslag materieel
 • Ruimte voor werkzaamheden aan materieel
In- en uitstappen
 • Niet uitstappen tenzij
 • Hoge veiligheidsschoenen dragen. (Lage veiligheidsschoenen uit DV-PBM-pakket)
 • Verstap-incidenten (met aanbeveling hoge veiligheidsschoenen) structureel delen met onze transporteurs
 • Om verzuim te voorkomen bij relatief klein letsel: Bij ieder ongeval met dreigend verzuim: bedrijfsarts betrekken om vast te stellen of vervangend werk mogelijk is (ook bij inhuur).
Samen LEREN

Zie ook “hé collega”: Instructies van personen en partijen rondom dit onderwerp:

 • Hoeveel levens gaat jouw planning redden? LINK
 • Hoeveel levens gaat jouw inrichting redden? LINK