Leren van kaarten
06-04-2021 Werken zonder veiligheidsfunctionaris en zonder Fysieke Afscheiding
Aanleiding

Op vrijdag 12-03-2021 hebben monteurs van Dura Vermeer een waarschuwing gekregen van een RailAlert inspecteur en is er een rapport van opgemaakt.

Oorzaakanalyse

De medewerkers waren bezig met werkzaamheden en terwijl de veiligheidsfunctionaris aangaf naar het toilet te moeten zijn de medewerkers zonder er erg in te hebben verder gegaan met de werkzaamheden waarbij zij het einde van de fysieke afscheiding zijn gepasseerd.

Zelf ZIEN

Medewerkers moeten in deze situatie de werkzaamheden tijdelijk staken of zich er degelijk van bewust zijn dat de fysieke afscheiding niet gepasseerd wordt.

Gevolgen

De gevolgen van dit incident zijn beperkt gebleven bij een (schriftelijke) waarschuwing van de RailAlert inspecteur. Bij dit incident was de kans aanwezig dat medewerkers in de gevarenzone van het treinverkeer zouden komen.

Actief HANDELEN

Nadat de RailAlert inspecteur de medewerkers gewaarschuwd heeft zijn de werkzaamheden gestaakt en is er gewacht tot de veiligheidsfunctionaris terug was waarna de werkzaamheden onder zijn toezicht zijn hervat.

Samen LEREN

Vanuit de vakgroep is er een bijeenkomst ingepland met de betrokkenen met als uitkomst dat medewerkers de LMRA niet voldoende hebben toegepast. Medewerkers hadden de werkzaamheden moeten staken.