Leren van kaarten
26-05-2020 Alternatief gebruik opslagcontainers
Aanleiding

Binnen Dura Vermeer worden verschillende alternatieve toepassingen van o.a. zeecontainers, binnen projecten ingezet. Een veel voorkomende toepassing is die van uitkijkpost.

Op een van onze projecten kregen wij het verzoek van de gemeente om een constructieberekening, waarmee wij aan konden tonen dat het uitkijkpost op een opslagcontainer als voldoende veilig kon worden beschouwd.

In dat geval zouden we dit uitkijkpost mogelijk als een tijdelijk, omgevingsvergunningsvrij object kunnen plaatsen bij één van de te realiseren kunstwerken.


De ingediende constructieberekening werd zeer kritisch bekeken en de gemaakte opmerkingen hebben geleid tot een gewijzigde aanpak.

Zelf ZIEN


De uitkijkpost op een container is een standaard product op de DVM site en deze zetten we in op onze projecten. Naar aanleiding van de vele extra vragen van de gemeente op het project heeft Dura Vermeer Materieel extern een berekening laten maken en deze is ook ter inzage neergelegd bij onze Ontwerpafdeling hulpconstructies in Den Bosch. Het is uiteindelijk niet gelukt om de deugdelijkheid van de constructie voldoende aantoonbaar te maken. Uiteindelijk is het uitkijkpost dan ook niet geplaatst. Om eenduidig in ons beleid te zijn, is bovendien soortgelijke uitkijkpost naar aanleiding hiervan verwijderd.

Actief HANDELEN

Genomen stappen ter verbetering van de standaard uitkijkpost;​​​​​​​

  • DVMaterieel toont met berekening van Ontwerpbureau Den Bosch aan dat de huidige constructie voldoet.
  • DVMaterieel zet op de Bestelsite de voorschriften bij inzet van deze post en reminder mogelijke vergunningplicht. (kosten voor het project)
  • DVMaterieel zet tussentijds een (extern)product in op de Vechtdalverbinding als uitkijkpost die direct aantoonbaar voldoet.
Samen LEREN

Besproken stappen ter verbeteringen van alle andere alternatieve toepassingen van opslagcontainers (zie voorbeeld foto’s); 

  • DVMaterieel zet op de bestelsite de teksttoevoeging dat al het alternatief gebruik en stapelingen van opslagcontainers moet worden voorzien van een berekening door het Ontwerpbureau Den Bosch.
  • Ontwerpbureau Den Bosch maakt vanaf heden deze berekeningen in plaats van een extern bureau.