Leren van kaarten
22-08-2018 Incidenten bij verkeerd gebruik van HSL-3B anker in kanaalplaten
Aanleiding

Het door Dura Vermeer voorgeschreven Hilti HSL-3B anker bij het afschoren van wanden, kolommen en wandkisten (ook wel bekend als breekkopanker of rodekop anker) is in twee afzonderlijke situaties, bij de toepassing in kanaalplaten, gebroken nog voordat de rode kop is afgebroken. 

Oorzaakanalyse

Bij het gebruik van ankers in kanaalplaten is het onmogelijk exact vast te stellen of het anker in de dam, in een kanaal of ergens halverwege geplaatst  is.

Dit is van invloed op het kunnen bereiken van het juiste aandraaimoment van het anker. De toepassing van HSL-3B ankers in kanaalplaten kent een aantal belangrijke voorwaarden die onvoldoende zijn opgevolgd.

Gevolgen

Tijdens het aandraaien is het HSL-3B anker afgebroken voordat het juiste aandraaimoment is bereikt waarop de rode kop afbreekt. Daarmee is de afschoring niet veilig tot stand gebracht.

Actief HANDELEN

In beide gevallen is melding gedaan van het incident zodat door de ankerleverancier een nader onderzoek heeft kunnen instellen. De bezweken ankers zijn opnieuw aangebracht.

Samen LEREN

Het eerste belangrijkste leerpunt is dat het HSL-3B anker nooit gebruikt mag worden in de situatie dat er op de kanaalplaten geen druklaag is aangebracht. In dat geval zal de constructeur een ander anker voorschrijven.

Het tweede belangrijke leerpunt is dat het HSL-3B anker in 3 verschillende lengtes beschikbaar is. De lengte is afgestemd op de dikte van de druklaag, de dikte van de schoorvoet ( 10mm ) en de dikte van de schil van de kanaalplaat ( 35 mm ).

Als de dikte van de druklaag tussen de 65 en 80 mm ligt dan zijn extra maatregelen noodzakelijk omdat het HSL-3B anker dan niet voldoende betonmassa heeft om druk op de bouwen. Deze maatregel bestaan uit het plaatsen van een vulplaat of vulring van bepaalde dikte tussen de schoorvoet en de ankerkop. Dit zal een constructeur bepalen.

Om het HSL-3B anker in kanaalplaten veilig toe te passen zijn de volgende punten van belang;

  • Bij het afschoren naar kanaalplaten een afschooradvies van de constructeur vragen en/of Hilti hierbij betrekken.
  • Ga vooraf na wat de minimale schildikte is van het type kanaalplaatvloer dat wordt gebruikt. Dit kan per vloertype en fabrikant verschillen. 
  • Ga je afschoren naar een kanaalplaatvloer zonder druklaag dan is het gebruik van het HSL-3B anker verboden
  • Bij afschoren naar een kanaalplaat met druklaag vooraf de dikte van de druklaag bepalen en op basis daarvan de juiste ankerlengte bepalen. 
  • Indien extra maatregelen nodig zijn dan een goede instructie geven aan de werknemer die deze extra maatregelen dient uit te voeren. Controleer dit op steekproefbasis. 
  • Bij twijfel het HSL-3B anker niet toepassen en terugvallen op de alternatieven die in de afschoorinstructie zijn opgenomen. Dit vereist dan wel het gebruik van een momentsleutel.  
Ankerlengte afhankelijk van ditkte druklaag