Leren van kaarten
9-02-2018 3 incidenten met werken op hoogte
Zelf ZIEN

In korte tijd zijn er 3 incidenten gepasseerd met “WERKEN OP HOOGTE”:

 1. Bij het plaatsen van gestapelde units is een medewerker niet aangelijnd en de gebruikte ladder is geplaatst op een wijze die verre van veilig is.
 2. ISZW (voorheen de arbeidsinspectie) constateert dat een medewerker op grote hoogte uit een hoogwerker lijkt te stappen en in ieder geval op de leuning is gaan staan.
 3. Een medewerker van een kraanbedrijf is op hoogte uit een hoogwerker gestapt.
Actief HANDELEN
 1. De medewerkers hebben een waarschuwing gehad. Tijdens een toolbox is opnieuw besproken hoe de unit veilig moet worden geplaatst.
 2. Ons partnerbedrijf krijgt hiervoor per brief een waarschuwing. Het werkplatform mag, wanneer deze zich op hoogte bevindt, niet meer verlaten worden. Er is gesteld dat V&G risico’s tijdens de TRA niet juist zijn afgewogen. Tevens is een onderzoek gestart of de juiste hoogwerker is ingezet.
 3. Het kraanbedrijf heeft een officiële waarschuwing gehad. (BBB)
Samen LEREN

Blijkbaar is het risico “werken op hoogte” op onze projecten niet altijd op orde. Onveilig gedrag wordt op onze projecten niet getolereerd. Leerpunten:

 • Zorg voor een goede projectintroductie!
 • Maak vooraf goede afspraken!
 • Houd toezicht op veilig werken!
 • Accepteer bewust onveilig gedrag niet!
 • Spreek mensen aan!
 • Pas zo nodig sanctiebeleid (BBB) toe!

Bij valgevaar groter dan 2.50 meter of bij verhoogd gevaar op letsel zijn maatregelen vereist. In eerste instantie moet deugdelijk leuningwerk worden geplaatst of een steiger worden opgebouwd. Deze collectieve voorzieningen bieden meerdere medewerkers bescherming. Indien dit niet mogelijk is wordt bv. een hoogwerker ingezet. Als laatste mogelijkheid kan worden gekozen voor aanlijnvoorzieningen. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen vereisen instructie en toezicht op het juiste gebruik.

1. Veilig aangelijnd werken:
- Wees er zeker van dat de middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt.
- Zorg voor een betrouwbaar aanlijnpunt.
- Voorkom schijnveiligheid, een te lange lijn biedt geen veiligheid.
- Bedenk je dat indien iemand daadwerkelijk valt en komt te hangen in de gordel snel afknelling plaatsvindt.
2. Veilig werken met een hoogwerker:
- Uitstappen op hoogte is verboden.
- In de werkbak moet aangelijnd worden gewerkt.
- De medewerker heeft aantoonbaar een training gevolgd.
- De hoogwerker is niet ingericht voor het heffen van materiaal.
- Kies een op de werkzaamheden afgestemde hoogwerker.