Leren van kaarten
22-01-2021 medewerker valt van talud.
Aanleiding

Voor werkzaamheden van Dura Vermeer verplaatsen de medewerkers zich van de schaft/instructie ruimte via een talud naar de werkzaamheden onder een kunstwerk.

Oorzaakanalyse

Doordat de schaft/instructie ruimte zich bovenop het kunstwerk en de werkzaamheden zich onderaan het talud bevinden zijn er in het begin van het traject twee looproutes aangewezen. Door verandering van weersomstandigheden zijn de aangewezen routes glad geworden.

Zelf ZIEN

Tijdens het veranderen van de weersomstandigheden is er onderling besproken dat de kortste en snelste route op dat moment niet de meest veiligste route is. Er is afgesproken om gebruik te maken van het minst steile talud.

Gevolgen

Door het uitglijden van de medewerker komt deze ten val en glijd ongeveer 3 á 4 meter naar beneden waardoor deze onderaan het talud bewegingsloos blijft liggen. De uitvoerder ter plaatse belt hierop direct 112 met de mededeling dat er een ambulance gewenst is. in afwachting van de ambulance voert de uitvoerder de eerste noodzakelijke medische checks en handelingen uit. Bij aankomst van de ambulance wordt er een drukverband om de pijnlijke knie aangebracht en kan de medewerker naar huis worden gebracht met het advies om later op de dag zijn eigen huisarts te bezoeken. 

    Actief HANDELEN

    N.a.v. het rapportage onderzoek is er als beheersmaatregel een houten bouwtrap geplaats op het talud.

    Samen LEREN
    1. Zorg bij een vaste looproutes van en naar de werkplek voor een deugdelijke toegang. Zorg bij een steil/hoog talud voor een geschikte bouwtrap.
    2. Voer na (tijdelijke) verlating van je werkplek altijd je L.M.R.A. uit de omstandigheden van de werkplek en de route erna toe kunnen veranderd zijn.