Leren van kaarten
01-12-2018 Veiligheidskaart - Afdekken sparingen
Standaard werkwijze

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart.

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Werkwijze afdekken sparingen

Hieronder staat aangegeven op welke wijze we sparingen beveiligen:

Vuistregel:

 • Sparingen > 1 m2 beveiligen met compleet leuningwerk of combisafe hekwerken
 • Sparingen < 1 m2 of met afwijkende vorm afdekken met draagkrachtig materiaal

Afdekplaat sparing is:

 • Gefixeerd tegen verschuiven of onbedoeld oppakken
 • Voldoende draagkrachtig
 • Herkenbaar gemarkeerd met valgevaar sjabloon

Leuningen

 • Balusters en verankerings-/ bevestigingsmateriaal in goede staat.
 • Afstand tussen staanders afgestemd op gekozen leuningmateriaal.
 • Leuningwerk afgestemd op afstand tot dak- of vloerrand.

Sparingen in wanden / gevels / liftschachten:

 • Neem maatregelen zoals bij een vloerrand, of
 • Zet de sparing / schacht dicht met gefixeerd plaatmateriaal voorzien van valgevaar sjabloon

Let op bij aanbrengen verf valgevaarsjabloon:

 • Geen ontstekingsbronnen in nabijheid
 • Bij gebruik binnen: ruimte goed ventileren
 • Draag werkhandschoenen
Veiligheidsregels
 • Bestel bij aanvang project de markeringset ten behoeve van de afdekplaten voor sparingen bestaande uit: markeringspistool, spuitsjabloon en spuitbus
 • Laat regelmatig de zichtbaarheid van de valgevaar iconen controleren, herhaal evt. de markering
 • Afdekking van een vloersparing mag niet gebruikt worden als ondersteuning van opslag materialen
 • Plaats leuningwerken bij ladderopgangen
 • Zorg voor directe beveiliging van trapgaten
 • Leuningwerken direct terugplaatsen na tijdelijk verwijderen
 • Gebruik daar waar mogelijk de combisafe hekwerken om vloerranden af te zetten