Leren van kaarten
14-07-2020 Veiligheidskaart - Hijsen met de HULO Tang
Standaard werkwijze

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart.

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Veilig hijsen met de Hulotang 6-voets dubbel met uitzetrek van DVM

Hieronder staat aangegeven op welke wijze je veilig met een Hulo tang hijst.

1. Inspecteer HULO Tang:

 • Is Gebruikshandleiding aanwezig?
 • Is de gebruiker ouder dan 18 jaar?
 • Staat met stickers op de tang aangegeven welke onderdelen met de hand bediend mogen worden?
 • Is de Hulo tang voorzien van een sticker met de uiterste herkeurdatum?
 • Controleer of alle bedienings- en veiligheidsfuncties in goede staat aanwezig zijn en goed functioneren.
 • Controleer of er geen zichtbare schades zijn

2. Controleer hijslast:

 • Er mogen met deze tang alleen gevelstenen gehesen worden, enkel- en dubbelrijig. ( 6 voets Hulo pakket )
 • Zijn de gevelstenen goed bereikbaar en op vlakke ondergrond opgesteld?
 • Is het pakket stenen compleet?

3. Plaatsen en hijsen met de Hulo-tang:

 • Geen andere personen aanwezig binnen draaibereik van de tang.
 • Afhankelijk van de steensoort/dikte kan men de slag van het binnenwerk verstellen. Zie Gebruikshandleiding.
 • Maak keuze voor het pakken van 6-voets enkel- of dubbelrijig pakket.
 • Zet hiervoor het uitzetrek op de juiste plaats zoals in de Gebruikshandleiding beschreven.
 • Koppel de Hulo-tang nu aan het hijswerktuig voorzien van draaibare hijshaak.
 • Klap de zijplaten open en plaats nu de Hulo-tang in het stenenpakket hijs voorzichtig de Hulo-tang een stukje omhoog.
 • Als het stenenpakket in de Hulo-tang hangt, sluit de zijplaten.
 • Bevestig het afdekzeil strak om het stenenpakket.

4. Afkoppelen van de Hulo-tang:
 • Plaats de Hulo-tang op vlakke ondergrond.
 • Afkoppelen zodra de last geborgd is tegen (om)vallen.
 • Spanning van de hijsketting af.
 • Begeleidt hijsketting tot deze bij de Hulo-tang last weg is.
Veiligheidsregels
 • Alleen in gebruik nemen als de gebruikershandleiding aanwezig is en je voldoende bent geïnstrueerd in het gebruik van de HULO tang.
 • Zorg voor goede afstemming met de kraanmachinist.
 • Controleer of de HULO tang in goede staat is en voorzien is van een sticker met uiterste herkeurdatum.
 • Zorg voor een vrij hijsgebied zonder aanstootgevaar.
 • Geen personen onder de last.
 • Pas altijd afdekzeil toe om het risico op vallende stenen weg te nemen.
 • Gebruik de juiste PBM.