Leren van kaarten
01-02-2019 Veiligheidskaart - Rolsteiger
Standaard werkwijze

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart.

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Werkwijze opbouwen en gebruik rolsteiger

Een juist opgebouwde rolsteiger:

 • Bij opbouw van de steiger dient het leuningwerk eerst aangebracht te worden alvorens het plateau te monteren. Maak gebruik van voorloopleuningen
 • Werkplatform is voorzien van heupleuning op 1 m, een knieleuning en een kantplank van 15 cm hoog. Opening tussen het leuningwerk moet < 47 cm zijn.
 • Breng voldoende diagonale en horizontale schoren aan. Plaats deze aan de buitenzijde. Of maak gebruik van het Safe Quick systeem.
 • Ondergrond is vlak en voldoende sterk. Zet zwenkwielen op de rem. Breng indien voorgeschreven stabilisatoren aan
 • Alle onderdelen zijn geborgd tegen losraken en of opwaaien.
 • Beklim de rolsteiger aan de binnenzijde. Werkplatformen zijn voorzien van een luik. Er zijn voldoende rustbordessen.
 • Neem maatregelen ter voorkoming van aanrijd gevaar. Denk ook aan voetgangers / fietsers
Veiligheidsregels
 • Rolsteigers mogen alleen worden ge(de)monteerd volgens de bijbehorende handleiding
 • Indien de steiger op 15 cm of minder van de wand is geplaatst hoeft aan die zijde geen leuningwerk aanwezig te zijn
 • Het gebruik van bankjes, trapjes en dergelijke op de steiger is niet toegestaan
 • Er bevinden zich geen personen op de rolsteiger als de zwenkwielen niet op de rem staan.
 • Bij het verplaatsen van de rolsteiger mogen er geen personen op staan
 • Hoogte maximaal 8 meter buiten en 12 meter binnen (ondergrond > werkplatform)
 • De onderdelen worden jaarlijks gekeurd en zijn voorzien van een sticker met keuringsvervaldatum