Leren van kaarten
22-06-2020 SCHOORLABELS
Aanleiding

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart. 

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Het toepassen van de schoorlabels

Waarom is dit schoorlabel ingevoerd?

  • Afgelopen jaren zijn er meerdere meldingen in SAVE gedaan betreffende het omvallen van een kopgevel bij woningen.
  • Ook bij collega aannemers hebben dit soort incidenten plaatsgevonden met zelfs fatale afloop. ​​​​​​​

Waar zit het risico?

  • Het losmaken van de schoren van de woning scheidende wand of de kopgevel voordat de dakkap elementen constructief zijn verbonden aan de wand. Op dat moment is de stabiliteit van de wand nog niet gewaarborgd.

Hoe kan ik het risico wegnemen?

  • Het visueel duidelijk maken welke schoren van belang zijn voor de stabiliteit en nog niet weggehaald mogen worden. Hiervoor zijn de schoorlabels ontworpen.


Stap 1

Voorafgaand aan het plaatsen van de dakkap elementen worden de schoren van de kopwanden en woning scheidende wanden voorzien van de labels.

Stap 2

Na het plaatsen van een serie dakkap elementen en nadat zekerheid is verkregen dat de dakkap elementen constructief zijn verbonden met de wanden stelt de uitvoerder vast wie, onder zijn verantwoordelijkheid, welke schoorlabels mag verwijderen.  

Stap 3

De uitvoerder controleert of de juiste labels zijn weggehaald.

Stap 4

De uitvoerder geeft de opdracht om de schoren te verwijderen en geeft daarbij aan dat de nog gelabelde schoren niet weggehaald mogen worden.

Waar kan ik ze afroepen?

De labels kunnen besteld worden bij Dura Vermeer Materieel in Haaften.

Kan ik het label ook in andere situaties gebruiken?

  • Je kan het label ook gebruiken als er bepaalde schoren binnen een schoorplan een kritische functie hebben zodat voor iedereen duidelijk is dat deze schoren niet weggehaald mogen worden.
  • Een andere toepassing is een schoorlabel te hangen aan de stempels die geplaatst zijn om dichtgelegde vloersparing te ondersteunen.
Veiligheidsregels
  • Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden door eigen medewerkers, vermeld deze werkwijze dan in het werkpakket.
  • Indien de werkzaamheden zijn ondergebracht bij een onderaannemer dan dient de werkwijze met deze onderaannemer besproken te worden met een opvolgingsplicht.
  • Het label is bedoeld om kritische schoren te kenmerken. Alle schoren voorzien van dit label is niet aan te bevelen omdat daarmee het waarschuwingseffect afneemt.