Leren van kaarten
01-12-2018 Veiligheidskaart - Steigers
Standaard werkwijze

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart.

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Aandachtspunten bij het werken op steigers

Hieronder staat aangegeven op welke wijze je veilig op een steiger werkt:

Betreed de steiger alleen als hij is gecontroleerd en overgedragen.

Een steiger die (nog) niet betreedbaar is, is voorzien van een markering en fysieke barrière.

Verankeringen en schoren mogen niet verwijderd worden zonder toestemming van de uitvoerder. Overleg met steigerbouwer is noodzakelijk.

Werkvloeren liggen over de gehele breedte en lengte dicht en zijn vrij van rommel en onnodige obstakels. Afstand tot de gevel is < 15 cm.

Steigerdelen liggen stuik tegen elkaar (voorkeur). De uiteinden zijn door kortelingen (max 30 cm uit elkaar) ondersteund.

Bij slaghoogtes > 2,9 m en ter plaatse van ladders en trappen, is een 3e leuning verplicht.

Ladders altijd borgen aan het steiger.

Uitwendige opgangen indien steiger hoger is dan 9 m.

Onderstoppingen mogen niet verwijderd worden. Graaf nooit onder of direct naast een steiger.

Houd naast het steiger min. 2 meter vrij van obstakels.

Voorkom overbelasting:

  • Voor een zwaar steiger (300 kg/m2) geldt: nooit meer dan ½ hulo (ca 200 stenen) incl. speciekuip en metselaar tussen 4 staanders.
  • Belast nooit meer dan 1,5 vloer. Van een opslagsteiger mag slechts 1 vloer belast worden.


Voor meer informatie:

  • Richtlijn steigers
  • Steigerprotocol Dura Vermeer (op KAM Bouw)
  • Abomafoon 5.30 t/m 5.35
Veiligheidsregels
  • Steigers mogen alleen worden ge(de)monteerd en gewijzigd door gediplomeerde steigerbouwers
  • Tijdens het gebruik vindt toezicht plaats door een deskundig toezichthouder (uitvoerder)
  • Indien de steiger gebreken vertoont, moet iedereen het steiger verlaten. Waarschuw direct de toezichthouder / uitvoerder
  • Laat je werkplek altijd schoon en veilig achter, controleer of de steiger nog in takt is
  • Gooi geen materiaal van de steiger naar beneden