Leren van kaarten
01-12-2018 Veiligheidskaart - Torenkraan
Standaard werkwijze

Binnen de afdeling KAM wordt van de meest voorkomende veiligheidsonderwerpen bepaald wat de standaard werkwijze is en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. Dit wordt vertaald in een Veiligheidskaart.

De Veiligheidskaarten zijn een aanvulling op de Algemene Risico Inventarisatie & Evaluatie en op de standaardisatie van de productieprocessen binnen de verschillende werkmaatschappijen. De kaarten kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding van het veiligheidsonderwerp en als instructie materiaal bij een toolbox over dit onderwerp.

Veilig werken met een torenkraan

Hieronder staat aangegeven op welke wijze je veilig werkt met en in de nabijheid van torenkranen:

Controleer hijsgereedschap op geldige keuring, deugdelijkheid en juiste werking van de beveiligingen

Bereken altijd of het (samen gestelde) hijsgereedschap overeenkomt met het  te hijsen gewicht

Controleer op:

 • hijsgereedschap komt overeen met hijsvoorziening.
 • stabiliteit samengestelde / losse materiaal
 • last onlosmakelijk verbonden

Last is tijdens de vlucht geborgd b.v. middels:

 • stroppen van lasten
 • pallethaak met borging
 • hijscontainer
 • hijsgereedschap met uitvalbeveiliging

Het is verboden lasten over het project heen te hijsen aan emballagemateriaal of laad/los materiaal zoals witte hijsbandjes

Communicatie:

 • standaard met portofoons
 • of gebruik gestandaardiseerde handseinen
 • gebruik het camerasysteem
 • zorg voor herkenbaarheid van de aanpikkelateur

Stabiele opstelling van de kraan:

 • Ondergrond heeft voldoende draagkracht
 • Fundatie en verankering is berekend door constructeur
 • Na opbouw is een opstellingskeuring uitgevoerd
 • Toegang kraan is veilig bereikbaar

Meer info op www.richtlijntorenkranen.nl en hoofdstuk 3 van de Abomafoon

Veiligheidsregels
 • Risico’s en maatregelen bij (de-)monteren en gebruik van de torenkraan zijn opgenomen in de PRIE.
 • Leg vast op welke wijze de machinist bij calamiteiten gered kan worden uit de cabine.
 • Bij meerdere kranen op het project wordt benoemd wie de kraaninzet coördineert.
 • Er is minimaal een hijsplanning opgesteld en bij complexe hijsbewegingen een aanvullend hijsplan.
 • Er vindt eenduidige communicatie plaats tussen aanpikkelateur en machinist. De verantwoordelijken voor de te hijsen last kennen elkaar en volgen elkaars aanwijzingen op.
 • Machinist en hijsbegeleider zijn in bezit van functie specifiek TCVT certificaat.
 • De aanpikkelateur heeft (bij voorkeur) BLVA.
 • De machinist bepaalt of veilig hijsen mogelijk is, mede ook gelet op weersomstandigheden!