Leren van kaarten
31-07-2018 Bekistingsschotten vallen tijdens de hijs uit de stroppen
Aanleiding

Dura Vermeer is op een zeer afgelegen locatie aan het werk. Op dat project moet voor de aanleg van een ecoduct zogenaamde “gewapende grond” worden opgebouwd. Daarvoor moeten bekistingsschotten in de bouwput gehesen worden.

Zowel de voorbereidende grondwerk-werkzaamheden, als het opbouwen van de gewapende grond constructie worden uitgevoerd door 2 afzonderlijke onderaannemers.

Om te voorkomen dat er extra materieel voor het beperkt aantal “hijsen” moet worden aangevoerd op deze afgelegen locatie, maakt de aannemer van de gewapende grond constructie gebruik van de rupskraan van de grondverzet-aannemer, en daarmee ook van de hijsbanden en andere hijs-hulpstukken. Door het niet aanvoeren van het extra materieel worden kosten bespaard.

De bekistingselementen worden gehesen, maar tijdens de hijs verschuiven de hijsbanden waardoor de last kantelt en ten val komt. De panelen vallen in het zand van het talud. Omdat de medewerkers voldoende afstand hadden genomen van de hijsactiviteit is een ongeval met letsel voorkomen.