Leren van kaarten
26-02-2018 Hijsen verreiker
Aanleiding

Voor het verplaatsen van diverse lasten was op het project een verreiker ingezet. Het project kende meerdere verdiepingen en op enig moment moest de verreiker verplaatst worden van de 3e verdieping naar begane grond. Op het project was een torenkraan aanwezig.

De verreiker met een gewicht van 16,9 ton is aangepikt door de machinist van de verreiker. De machinst was in het bezit is van een TCVT certificaat en daarmee een gecertificeerd aanpikkelateur.

De keuze is gemaakt om de verreiker te verhijsen door als aanpikpunten de 4 stempelpoten te kiezen. De 4 roundslings, van voldoende sterkte, werden in een broek om de stempelpoten van de verreiker geslagen.

Als extra bescherming tegen het doorsnijden van de hijsband aan scherpe randen werd een poetslap / oud shirt gebruikt.

Navraag leerde dat voor het hijsen van dit soort machines vaker de stempelpoten worden gebruikt aangezien deze het sterkste deel van de machine verondersteld worden te zijn.

Op bewuste dag is de verreiker 6 meter gevallen op een betonwand en container. Hierbij zijn geen slachtoffers gevallen.

Oorzaakanalyse

Primaire oorzaak was het inscheuren van de hijsbanden door de combinatie van de hoge belasting en scherpe randen ter plaatse van de aanpikpunten.

Alhoewel in de handleiding wel iets staat omschreven over het hijsen van de machine was niet duidelijk herkenbaar waar de daarvoor bedoelde hijspunten op de machine zaten.

De aanname dat het hijsen van de verreiker aan de stempelpoten veilig zou zijn in combinatie met het gebruik van hijsbanden verkeerd geweest.

Samen LEREN
  • Raadpleeg altijd de handleiding van de machine. Bij onduidelijkheden contact opnemen met leverancier/verhuurder.
  • Als verreiker gehesen moet worden: Alleen verreiker(s) met duidelijk aangegeven gecertificeerde hijspunten huren.
  • Bij scherpe randen hoekbeschermers gebruiken (geen doek of rubber)
  • Machinist verreiker dient bekend te zijn met zijn machine, ook voor wat betreft het hijsen.
  • Uitsluitend hijsen als zeker is: dat de combinatie hijspunt – hijsmiddel volgens de instructies zijn.
  • Neem nooit besluiten op basis van aannames.