Leren van kaarten
24-04-2018 Pallet met KZS blokken valt uit de kraan
Aanleiding

Op bouwplaatsen vinden veel hijsbewegingen plaats. De beschikbare hijsmiddelen moeten afgestemd zijn op de te hijsen last. Hierbij hebben zowel de kraanmachinist als de aanpikkelateur een belangrijke verantwoordelijkheid. In deze "Leren van Kaart" lees je wat de gevolgen kunnen zijn van een verkeerde keuze.

De werkzaamheden bestonden uit het verplaatsen KZS blokken welke op een pallet stonden. Hiervoor was een torenkraan op het project aanwezig en als hijsmiddel een pallethaak. De KZS blokken waren af fabriek voorzien van krimpfolie en 2 borgbandjes. De pallets met KZS blokken moesten in het gebouw geplaatst  worden voor verwerking. Op verzoek van de machinist van de torenkraan is gebruik gemaakt van hijsbanden. Reden hiervoor was de pallethaak niet geschikt zou zijn om de pallet goed te kunnen manouvreren op de plek waar gelost moest worden. 

Oorzaakanalyse

De pallet is met behulp van twee lange hijsbanden, die onder de pallet door zijn getrokken, gehesen. De beide hijsbanden waren via een ketting verbonden met de haak van de kraan. Via de portofoon werden aanwijzigen gegeven. Bij het hijsen van het laatste (halve) pakket zijn de hijsbanden blijven haken achter een tak van de boom. Hierdoor is de last gaan draaien en uit evenwicht geraakt. De KZS blokken zijn van de pallet gevallen. De beschermfolie is tijdens de val gescheurd, zo ook de bandjes.

Zelf ZIEN


Betreffende pallets waren enige weken daarvoor verplaatst omdat ze in de weg stonden voor de steigerbouwer.  De nieuwe opslaglocatie was in de nabijheid van een boom. Bij het gebruik van een pallethaak hoeft dit geen probleem te zijn. Bij het gebruik van hijsbanden kan dit wel zo zijn. Het feit dat de hijsbeweging nu vlak langs de boom moest gaan is wel gezien, maar het risico dat de hijsbanden verstrikt konden raken in de takken is onvoldoende weggenomen.

Gevolgen

Tijdens de laatste hijsbeweging is overleg gepleegd over het volgende hijsklusje. De aanpikkelateur wilde een collega hierover informeren en liep naar hem toe. Hierbij kwam hij onbedoeld onder de last, precies op het moment dat
deze uit de hijsbanden viel. De vallende losse blokken hebben de aanpikkelateur getroffen. Eén van de blokken is afgeketst op de helm van het slachtoffer, een aantal zijn op z’n borstkast en benen terecht gekomen. Gelukkig is het letsel beperkt gebleven en was het slachtoffer weer snel hersteld.

Actief HANDELEN

De situatie is onderzocht en besproken met de aanwezigen op het project. Hierbij is de inzet van de pallethaak verplicht gesteld. In een Toolbox meeting is het ongeval nogmaals besproken.

Samen LEREN


  • Bij het hijsen van pallets dient altijd een pallethaak ingezet te worden. De last dient dan geborgd te worden met een sjorband aan de pallethaak.
  • Hijsen van pallets met hijsbanden zorgt voor een toename aan instabiliteit van de hijslast.
  • Het niet toepassen van een pallethaak vormt een uitzondering en vraagt om extra aandacht en een passende risicoanalyse. 
  • Ook aan het gebruik van een pallethaak zij risico's verbonden. Hiervoor is een "Veilig hijsen kaart" beschikbaar. gebruik deze bij het geven van instructie aan de aanpikkelateur!

De VeiligHijsenKaart voor het gebruik van de Pallethaak zal aan de SAVE app toegevoegd worden en maakt onderdeel uit van meerdere gelijksoortige kaarten.