Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)

1 - Weet ik wat ik moet doen, waar wanneer en hoe?
2 - Heb ik de juiste (goedgekeurde) middelen?
3 - Heb ik de juiste PBM voor dit werk?
4 - Is de werkomgeving veilig voor mijzelf, de omgeving en derden?

Eén of meer keer NEE geantwoord? Of zie je een ander risico? Neem maatregelen of laat maatregelen nemen!
Alles JA? Start het werk.

1. Zorg voor je eigen veiligheid
2. Alarmeer direct je leidinggevende
3. Indien nodig alarmeer:

    (Niet dringend)
    Politie: 0900 8844
    (als elke minuut telt)
    Hulpdiensten: 112