Veiligheidsplan Divisie Bouw en Vastgoed 2021-2022

2021-06-07

Veiligheid: van kernwaarde naar voorwaarde! Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed gaat dit jaar op voor trede 4 van de veiligheidsladder.

Samen willen we projecten ontwikkelen en realiseren waarbij veiligheid volledig geïntegreerd is. En met volledig bedoelen we de gehele keten. Van opdrachtgever tot en met iedere afzonderlijke werkgever en haar werknemers. Hierbij is elkaar aanspreken op ieder niveau normaal en leren we van incidenten die nu nog plaatsvinden.

Het verder verbeteren van de veiligheidscultuur gaan we inzetten aan de hand van een ambiteus plan, dat inmiddels al in gang is gezet. Hieronder lees je daar meer over.

Borgen en zorgen

Alle nieuwe medewerkers krijgen direct na hun eerste werkdag een digitale introductie over onze normen, waarden en interne afspraken rondom veiligheid. Zo trappen we niet in oude valkuilen door gebrek aan kennis. Jaarlijks peilen we hoe het staat met de parate veiligheid kennis op het gebied van VCA en onze beleidsafspraken. Zo kunnen we extra kennis bieden daar waar nodig.

Ook gaan we gericht aan de slag met onze vaste partners en belangrijkste opdrachtnemers om ook de veiligheidscultuur naar een hoger niveau te tillen. Per januari 2022 zal iedere opdrachtnemer zijn bijdrage hiertoe moeten kunnen aantonen door het behalen van minimaal trede 2 op de veiligheidsladder of een bewijs van goedgekeurde zelfevaluatie. We zullen dit als selectiecriterium gaan hanteren.  

Kennis en Leren

We gaan meer sturen op het invulling geven van verplichte trainingen en opleidingen gekoppeld aan functie. Zo gaan we o.a. de operationeel leidinggevenden bijscholen op het vlak van ‘aanslaan van lasten’ en een opleiding voor ‘het werken met de hoogwerker’. Hiermee garanderen we dat degene die iemand bevoegd verklaard deze werkzaamheden te gaan doen zelf ook inzicht heeft in de risico’s.

Onze timmermannen zijn de dagelijkse ogen en oren van op de bouwplaats van de uitvoerder. Door deze collega’s te betrekken bij inspectierondes, verhogen we de kennis en verdiepen we ook bij deze groep de kennis en betrokkenheid.

Kunde en toepassen

Iedere schakel in de keten heeft invloed op de veiligheidscultuur tijdens het ontwerp en de realisatie van het project. Niet voor niets is Dura Vermeer mede initiatiefnemer van de Governance Code. We willen al onze opdrachtgevers hierover bijpraten en de mogelijkheid bieden de Governance Code te onderschrijven.

Het verbeteren van de veiligheidscultuur buiten is ons einddoel, maar om dit te versnellen willen we iedereen op onze bouwplaatsen onze ZHL-filosofie bijbrengen. Dat levert meer op dan op bedrijfsniveau een certificaat behalen. Inmiddels hebben we een groot aantal meldingen in de SAVE-app staan. Aan de kwaliteit en volledigheid  van de meldingen moeten we nog werken. We kunnen wel beginnen aan een eerste analyse om de risicogebieden te voorspellen en beheersbaar te maken. Daarnaast reiken we jaarlijks de Safety Awards uit. Voor de meest pro-actieve opdrachtnemer, de veiligste bouwplaats en het beste verbeteridee dat via de SAVE app is binnengekomen. Samen gaan we ervoor!