Vervoer gevaarlijke stoffen

2021-07-05

De tweede milieu campagne van dit jaar gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Stoffen die naar onze projecten worden vervoerd omdat ze besteld zijn en daar moeten worden gebruikt vallen onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Maar zodra we stoffen via onze eigen Materieeldienst laten vervoeren van en naar de projecten, maar ook van het ene project naar het andere, dan moeten wij de regels kennen.

De chauffeur die de gevaarlijke stoffen gaat vervoeren bepaalt of de stoffen op de juiste wijze zijn verpakt en hij controleert de aangeboden hoeveelheid. Vervoer van gevaarlijke stoffen valt namelijk onder de ADR en bevat strenge richtlijnen. Deze regels moeten voorkomen dat op het moment dat het onverhoopt mis gaat tijdens het vervoer, het risico op gevaar voor mens, dier en milieu zo klein mogelijk is. De chauffeur bepaalt of en hoe de aangeboden hoeveelheid wordt vervoerd.

Om teleurstellingen te voorkomen is het van belang dat het uitvoeringsteam op de hoogte is van wat wel en niet mag. De belangrijkste regels zijn:

  1. Meld altijd dat je gevaarlijke stoffen/producten wilt laten vervoeren!
  2. Meld welke stoffen (productnaam) je wilt laten vervoeren en hoeveel van iedere stof
  3. Zorg dat er een juist etiket op de stoffen/producten staat zodat de chauffeur weet wat hij gaat vervoeren!
  4. Zorg dat de producten makkelijk toegankelijk zijn voor controle door de chauffeur alvorens hij/zij deze gaat vervoeren

In de toolbox Vervoer Gevaarlijke stoffen vind je nadere informatie over wat wel en niet mag. Neem bij twijfel altijd contact op met Dura Vermeer Materieel Dienst of de Veiligheidskundige van jouw werkmaatschappij.

Zorg er voor dat je je collega niet in gevaar brengt. Samen Veilig!