Zo veilig werken wij Q2 2021 Divisie Bouw en Vastgoed

2021-07-09

In het tweede kwartaal is er 1 incident geweest met verzuim bij eigen medewerkers. We zijn erg geschrokken van een ernstig ongeval met fatale afloop bij een van onze opdrachtnemers.

Het is goed te constateren dat de hoeveelheid meldingen van gevaarlijke situaties ten opzichte van vorig jaar meer dan verdubbeld zijn. Dat betekent dat de ijsberg langzaamaan boven water komt.Hiermee krijgen we een steeds beter beeld van de werkelijkheid op onze projecten en kunnen we daar waar nodig verbeteringen in gang zetten.

De Abomascore laat de afgelopen 6 maanden een stijgende trend zien en de IF voor eigen en ingehuurde medewerkers blijft onder de 1.

Toch zijn we geconfronteerd met een dodelijk ongeval in juni. De voorlopige onderzoeksresultaten laten zien dat ook de gedragscomponent hier een belangrijke rol heeft gespeeld.

Datzelfde beeld zien we terug komen in de relatie tussen meldingen en onze 10 levensreddende gedragsregels. Met name de regel “Ik accepteer alleen een veilige werkplek” scoort al langer opvallende hoog.

Bij deze uitgave van de “Zo veilig werken wij” willen we iedereen weer even wakker schudden dat een ongeval in een oogwenk kan gebeuren en dat de inschatting  “dat overkomt mij niet " echt niet opgaat. Om die reden willen we hierbij nogmaals de volgende 3 uitgangspunten benadrukken:

1. Als hulpmmiddelen/gereedschappen/werkomstandigheden niet zijn zoals je mag verwachten ga dan niet zelf een omweg of alternatief zoeken. STOP en bespreek de situatie.

2. Maak melding van een situatie die je belemmert veilig te werken zodat we die kunnen verbeteren of herstellen. Zeker als de situatie vaker voorkomt.

3. Iedere keer dat je afwijkt van een instructie of je eigen handelen aanpast aan de omstandigheden kan het risico ongemerkt toenemen en uiteindelijk leiden tot een ongeval.

De infographic over de periode t/m Q2 van 2021

6 opmerkelijke incidenten in Q2 van 2021