Veiligheidsrapportage Q3 en 6 opmerkelijk incidenten

2021-10-11

In het derde kwartaal van 2021 zijn er geen incidenten geweest met verzuim bij eigen medewerkers. De IF over de afgelopen 12 maanden blijft daarmee staan op 0,4. Dat wil zeggen dat per miljoen gewerkte uren we te maken hebben met 0,4 ongevallen met verzuim. Voor de start van onze cultuurcampagne (2014)  lag dat getal boven de 10! 

In het derde kwartaal zijn relatief veel incidenten gemeld over vallende voorwerpen. Gelukkig liep dit altijd goed af, maar dat is wel de reden dat we bij de 6 opmerkelijk incidenten hier de focus op richten. Ook bij het hijsen en verkeerd aanpikken hebben we te maken met dit risico. In het kader van ons veiligheidsplan 2021-2022 gaan we onze kennis op het vlak van hijsen en aanslaan van lasten weer opfrissen. Wil je nu al je kennis op dit vlak verdiepen dan kan dat. Ga naar de academie en selecteer de e-learning BLVA. Na het doorlopen van de training ben je weer bij op het gebied van aanslaan van lasten en de inzet van kranen. Dan kan je de kennis gebruiken bij het houden van toezicht. Lasten zelf aanslaan mag je dan nog niet, dat kan alleen na een aansluitende praktijkmodule.

We zijn blij met de toename van meldingen. Juist gelijksoortige meldingen vanaf meerdere projecten zijn voor de organisatie belangrijk om gerichte verbeteracties op te zetten. Ook de verbeter ideeën kunnen daartoe gerekend worden. We beseffen dat niet iedereen het totaaloverzicht heeft van de binnengekomen meldingen en verbeterideeën en daarmee ook niet acties die worden uitgezet op basis van deze meldingen. Bij de volgende kwartaalrapportage zullen we daar wat meer aandacht aan schenken en kijken we ook naar incidenten die onze opdrachtnemers overkomen.

Veiligheidsrapportage Q3
6 opmerkelijke incidenten Q3