Stofvrij werken

2018-10-29

Misverstanden door niet bestaand TNO rapport over boren zonder afzuiging.

Om onder het stofvrij werken uit te komen is op een aantal projecten door onderaannemers geschermd met een rapport van TNO waarin zou staan dat je mag boren zonder stofafzuiging. Dit is niet waar. Dit rapport bestaal zelfs helemaal niet.

Stofvrij werken valt onder de collectieve maatregelen. Indien onderaannemers zich niet houden aan wet- en regelgeving omtrent het toepassen van stofafzuiging dan brengen zij collega’s van andere bedrijven in gevaar. Dit valt onder de coördinatie plicht van de hoofdaannemer, Dura Vermeer dus. De hoofdaannemer kan aansprakelijk gesteld worden voor het niet stofvrij werken van onderaannemers.

TNO heeft een pictogram gemaakt om aan te geven dat op je project stofvrij werken verplicht is. Deze kun je downloaden vanaf hun website: www.stofvrijwerken.tno.nl. Hier vind je ook meer informatie over de laatste stand der techniek.