NIEUWE GOEDERENLIFT, RAXTAR RX 500 B

2021-12-16

Vanaf heden worden op de projecten het nieuwe type goederenlift door de Materieeldienst geplaatst. Deze nieuwe goederenlift is op een aantal punten anders dan de goederenliften die tot op heden werd geleverd of nog op een aantal bouwplaatsen aanwezig is. Zo maakt de liftboy geen onderdeel meer uit van de opstelling van de nieuwe goederenlift en is de bediening op onderdelen anders.

Om het risico op ongevallen met dit nieuwe type goederenliften te voorkomen zijn de volgende onderwerpen van groot belang:

Aandachtpunten voorafgaand aan de plaatsing van de goederenlift

  1. De ondergrond waar de liftkooi geplaatst moet worden dient vlak en voldoende draagkrachtig te zijn. 
  2. Staanderafstand steiger in betreffende vak is 1800 mm
  3. Steiger dient te lood te staan zodat de laad-losklep altijd op de steiger valt.
  4. Steigerdelen ter plaatse van de stopplaatsen mogen niet overlappend zijn.
  5. Een lift moet onafhankelijk staan en mag dus niet aan de steiger worden verankerd. Verankeren moet aan de achterliggende constructie. Een steiger is namelijk in de regel niet berekend op de belasting van de bewegende lift. Een tweede reden is, dat als er steigerverankeringen worden verwijderd een lift ongemerkt en onbedoeld onverankerd kan komen te staan. Indien verankering aan de steiger de enige reële optie is, mag dit alleen met toestemming van degene die verantwoordelijk is voor de steiger. De constructeur moet dit in zijn berekening meenemen. 

Indien aan bovenstaande uitgangspunten niet is voldaan kan de plaatsing van de goederenlift gestaakt worden!

Aandachtpunten bij oplevering goederenbouwlift

  1. De liftmonteur zal na plaatsing en controle van de goederenlift de controlelijst invullen en bespreken met de uitvoerder. Alle op de controlelijst aangegeven punten moeten zijn.

Instructie van de gebruikers van de goederenlift

  1. Voordat de goederenlift in gebruik genomen kan worden door eigen medewerkers dient een instructie gegeven te worden. In de SAVE-app is hiervoor een nieuw Toolboxonderwerp beschikbaar gesteld. Na deze instructie is de gebruiker voldoende geïnformeerd over het veilige gebruik van de goederenlift.
  2. Aangezien ook andere werkgevers de goederenlift zullen gebruiken dient ook deze werkgever zorg te dragen voor een instructie aan eigen personeel. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van dezelfde Toolbox die in PDF vorm verstrekt kan worden.
  3. Indien een opdrachtnemer personen in dienst heeft die de Nederlandse taal niet machtig zijn zal de instructie in de eigen taal gegeven moeten worden door betreffende werkgever. Om dit mogelijk te maken zal de Toolbox binnenkort ook beschikbaar gesteld worden in de door Dura Vermeer vastgestelde talen te weten de Engelse en Duitse taal.

Klik hier voor de Toolbox