Toolbox inkoop gevaarlijke stoffen

2022-01-21

Dura Vermeer wil er alles aan doen om gezondheids- en milieurisico’s te beperken bij het werken met gevaarlijke stoffen, dat is goed werkgeverschap maar ook een verplichting vanuit de overheid.

Dit doen wij onder ander door zo veel mogelijk gevaarlijke stoffen te vervangen door onschadelijke c.q. minder schadelijke varianten.

Dat begint al bij het maken van bewuste keuzes bij het inkopen en ter beschikking stellen van stoffen. Ga bij het gebruik van gevaarlijke stoffen altijd na of er een alternatief product is wat minder risico’s heeft. Vraag er bewust naar als je gevaarlijke stoffen inkoopt. Je kunt ook de veiligheidsadviseur van je bedrijfsonderdeel hierbij betrekken.

Door een gevaarlijke stof te vervangen door een minder schadelijke stof zijn er meestal minder maatregelen noodzakelijk om veilig te kunnen werken. Door te kiezen voor een minder schadelijke stof zorg je ervoor dat jouw collega’s en eventueel jijzelf minder risico lopen op bijvoorbeeld lange termijn gezondheidseffecten. Voor kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische stoffen (de zogenaamde CMR-stoffen) is dit zelfs verplicht. Lukt vervanging niet, dan gelden er specifieke registratie eisen bij gebruik.

Lees in deze toolbox hoe je hieraan kan bijdragen. Klik hier voor de toolbox
Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kans heeft op een gezonde werkdag.