Terugblik veiligheid Divisie Bouw en Vastgoed 2021, de kwartaalrapportage en de 6 incidenten

2022-01-24

We blikken terug op een jaar met hoogtepunten maar ook een treurig dieptepunt. Helaas werden we geconfronteerd met een dodelijk ongeval waarbij een werknemer van een opdrachtnemer tijdens het bedienen van de bouwlift van de steiger is gevallen.

Bij het onderzoek naar de oorzaak van dit ongeval hebben we nieuwe inzichten gekregen in het menselijk gedrag in zijn algemeenheid, en redenen voor het afwijken van de gebruiksinstructie in het bijzonder. Daarom herhalen we nogmaals de regel: Bij afwijkende omstandigheden niet zomaar zelf een alternatieve werkmethode kiezen. Als het niet veilig kan, dan stop je de werkzaamheden. Meld het altijd bij de leidinggevende zodat een maatregel getroffen kan worden.

In 2021 heeft 1 collega als gevolg van een ongeval een aantal dagen niet kunnen werken.  1 collega heeft na een ongeval vervangend werk kunnen verrichten. Over de afgelopen jaren zien we een forse daling van het aantal ongevallen met verzuim bij eigen mensen. Jammer genoeg zien we die tendens nog niet bij onze opdrachtnemers. Ook in 2021 zijn er weer ruim 36 ongevallen geweest met verwondingen bij personeel van opdrachtnemers. Hierbij was zelfs 23 maal een behandeling of opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

Statistieken over heel 2021 kan je hier raadplegen

6 opmerkelijke incidenten in Q4 met als focus "de steiger"

Wat blijkt uit de Aboma rapportages?

De Aboma projectscores zijn heel dicht bij de doelstelling uitgekomen (projectscore van 740). Uit de ruim 250 rapportages kunnen we wel opmaken dat we de focus moeten blijven houden bij steigers, vloerrandbeveiligingen en ladders/trappen. Niet vreemd als we bedenken dat de Nederlandse Arbeidsinspectie al jaren valgevaar op de eerste plaats heeft staan als ongevalsoorzaak. 

Incidenten en cultuur

Alle aandacht voor veiligheid werpt wel zijn vruchten af. We zien een enorme toename in het aantal meldingen via de SAVE-app. Dat resulteert erin dat we een steeds beter beeld krijgen van situaties en omstandigheden die tot een ongeval kunnen leiden of hebben geleid. De welbekende ijsberg is daarmee weer wat verder boven het wateroppervlak uitgekomen en dat is een goede zaak. 

Hierdoor kunnen we concluderen dat het accepteren van een onveilige werkplek of het bewust onveilig werken met stip op de eerste plaats staat. 

Het verder werken aan de veiligheidscultuur in de gehele keten is en blijft dus noodzaak. Als Dura Vermeer hebben we trede 4 bereikt op de Safety Culture Ladder. Dat is fantastisch, maar het einddoel is dat de veiligheidscultuur ook bij onze opdrachtnemers gaat verbeteren. Daarom omarmt Dura Vermeer de VIA als instrument om de opdrachtnemers het duwtje in de goede richting te geven. Soms vergt dat wat meer overtuigingskracht maar vaak zien we dat de wil om te verbeteren er wel degelijk is. 

Terugkoppeling

Dan is het ook interessant om te weten wat we doen met de meldingen die binnenkomen. Vaak is dat voor de app gebruiker niet altijd duidelijk. Hieronder een paar voorbeelden van acties naar aanleiding van de binnengekomen meldingen.
 

  • Safety alert inzake Altrex rolsteigers met daaraan gekoppeld een aanpassing van de koppelingen door de fabrikant.
  • Het aanbrengen van schoren aan de afzetsledes voor prefab betonwanden.
  • Gesprekken met de directie van een tweetal opdrachtnemers op basis van de binnengekomen meldingen in de SAVE app.
  • De publicatie van 6 opvallende incidenten per kwartaal.
  • Update steigerprotocol en de beschikbaarheid van een steigertoegangsbord.
  • Onderzoek naar de opleidingseisen van steigerbouwers.
  • Inzicht in oorzaak en risico op brand bij zonnepanelen bij indak systemen
  • Brede uitvraag naar opstelling en gebruik van bouwliften

Overige meldingen

Het aantal meldingen van agressie neemt toe en dat baart ons zorgen. In 2021 zijn er 14 incidenten gemeld. Over het algemeen blijft het bij verbale intimidatie, maar het is en blijft onacceptabel.

Ruim 54 verbeterideen zijn binnengekomen die op dit moment bekeken worden. De beste verbeterideen kunnen omstreeks maart op een award rekenen. Heb je nog een idee, pak je telefoon erbij en meld hem in de SAVE app!

2022

Dat de SAVE-app echt een succes is blijkt wel. Echter het kan nog beter. Met name de kwaliteit van de meldingen moet stapje hoger. Denk hierbij aan een duidelijke omschrijving van het incident en vooral het beschrijven van de oorzaak. Hoe is de situatie eigenlijk ontstaan? Wat was de bronoorzaak? Juist dit inzicht geeft de organisatie nog meer handvatten om te komen met beheersmaatregelen voor de toekomst.